Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom gaat naar Attero

De aanbesteding restafval van de Rijksoverheid is gegund aan Attero

Aankondiging van een gegunde opdracht
Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Naam van de contractant: Attero BV

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtomvang van 61.665.744 kg.

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met één marktpartij die gedurende de looptijd de verwerking van de Restafvalstroom uitvoert. De ambitie is om al het aangeboden Restafval terug te brengen als nuttige toepassing zoals benoemd in de afval hiërarchie LAP3….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.