Twente Milieu en Enschede Energie werken aan groene stroom

Enschede Energie is een jonge coöperatie die Enschede wil verduurzamen op het gebied van energie, door middel van groene stroom uit eigen stad. Twente Milieu is met 350 medewerkers dagelijks actief in de leefomgeving van zo’n 180.000 Twentenaren om te zorgen voor een schone en frisse leefomgeving; dit gebeurt zowel op het gebied van afval als buurtonderhoud. Het werken aan een duurzamere bedrijfsvoering staat bij Twente Milieu hoog op de agenda. Logisch dus dat het eerste grootschalige project van Enschede Energie bij Twente Milieu aan de Marssteden in Enschede wordt gerealiseerd.

Beide partijen hadden elkaar snel gevonden in een gezamenlijke ambitie. Bij Twente Milieu is maatschappelijk verantwoord ondernemen al sinds de oprichting een rode draad. Goed doen voor maatschappij en milieu, als werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met veel aandacht voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Op eigen daken groene stroom opwekken via een project van Enschede Energie werd dan ook snel omarmd.

Enschede Energie – voortgekomen uit zes wijk- en buurtinitiatieven – heeft de stevige ambitie om in 2030 in Enschede 12% duurzame stroom op te wekken voor een faire prijs. Daarvoor moet veel werk worden verzet. De eerste heuglijke stap is de realisatie van 859 panelen op de daken van Twente Milieu. Zo geven beide partijen invulling aan de energiedoelstellingen van de gemeente zoals ook verwoord in het traject ‘Enschede Wekt Op’.

Eind november is gestart met de voorbereidingen voor het leggen van de panelen. Deze week zijn de eerste panelen gelegd, naar verwachting wordt dit rond de kerst afgerond. In januari 2018 vindt de feestelijke opening plaats, dan wordt de eerste groene energie in gebruik genomen. Twente Milieu zal zelf de energie gebruiken die op dat moment nodig is, de rest wordt geleverd aan het energienet. De daken van Twente Milieu zullen jaarlijks goed zijn voor een hoeveelheid energie gelijk aan het gebruik van 70 huishoudens.

Het traject met Twente Milieu is het eerste initiatief van Enschede Energie. Inmiddels worden ruim 35 vervolgprojecten op haalbaarheid onderzocht. Een aantal daarvan wordt al in 2018 gerealiseerd, met steun van gemeente en provincie.

Inwoners van Enschede kunnen lid worden van de coöperatie en zo zelf duurzame én goedkope stroom afnemen, investeren in panelen of advies krijgen over de verduurzaming van hun woning.

Meer informatie:  www.enschede-energie.nl