VEH: stop de stoeptax op verbouwingscontainer

Vereniging Eigen Huis wil dat er een einde komt aan de stoeptax, de gemeentebelasting op tijdelijke containers en wc-units die op de straat of stoep staan tijdens de verbouwing van een huis. In veel gemeenten moeten inwoners hiervoor honderden euro’s betalen. Vereniging Eigen Huis onderzocht de kosten in 40 gemeenten en de verschillen zijn enorm. Nijmegen spant de kroon met een rekening van €463.

De vereniging vindt dat gemeenten het gebruik van openbare grond voor een korte periode kosteloos moeten toestaan. Alleen als een gemeente parkeergelden misloopt of kosten moet maken is een compensatie redelijk. Afschaffing van deze zogeheten precario of leges past ook bij het overheidsstreven om de administratieve lastendruk in een participatiesamenleving te verlagen.

Geen enkel begrip
In driekwart van de onderzochte gemeenten moeten eigenwoningbezitters precario of leges betalen als ze bij een verbouwing tijdelijk een container en/of wc-unit op de stoep of straat willen zetten.   Huiseigenaren hebben hiervoor geen enkel begrip. Ze betalen vaak ook al leges voor een bouwvergunning en gaan vrijwel altijd meer onroerende-zaakbelasting (ozb) betalen omdat hun huis na de verbouwing een hogere woz-waarde krijgt.

Gemeenten die kosten schrappen, of juist invoeren
In vervolg op eerder onderzoek uit 2012 vroeg Vereniging Eigen Huis opnieuw aan dezelfde 40 gemeenten wat een burger moet betalen als die tijdens een verbouwing van zijn huis een afvalcontainer, een wc-unit en een opslagcontainer op de stoep of straat wil plaatsen*.

Ten opzichte van 2012 brengen drie gemeenten, Amsterdam, De Ronde Venen en Den Haag, geen kosten meer in rekening voor het gebruik van de stoep of straat. Daarentegen hebben vijf gemeenten besloten om hun burgers hiervoor wel kosten in rekening te brengen. In de gemeenten, die zowel in 2012 als in 2017 kosten bij hun burgers in rekening brengen, dalen die met 10% van gemiddeld €216 in 2012 naar €195 dit jaar.

Onbegrijpelijke prijsverschillen
De hoogte van de rekening loopt flink uiteen. In Nijmegen betaalt een inwoner €463, in Noordwijk €447 en in Etten-Leur €415. Maar een inwoner van Leidschendam-Voorburg betaalt slechts €24. De gemeenten Amersfoort, Assen en Leidschendam-Voorburg hebben de kosten voor de burger ten opzichte van 2012 meer dan gehalveerd. Daarentegen hebben de gemeenten Haarlem, Groningen en Deventer de rekening met meer dan 50% verhoogd. In tien gemeenten hoeft helemaal niets te worden betaald voor het tijdelijk gebruik van de straat of stoep.

“Dergelijke prijsverschillen zijn aan burgers niet uit te leggen” zegt belangenbehartiger Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. “Het lijkt er op dat enkele gemeenten de stoep hebben ontdekt als een makkelijke inkomstenbron. Makkelijk, omdat er geen enkele inspanning tegenover staat en er meer wordt verbouwd omdat de economie en woningmarkt aantrekken. Maar de verbouwende burger zou juist moeten worden gestimuleerd, en niet onnodig op kosten worden gejaagd.”

* voor een periode van 6 weken. De lijst met 40 onderzochte gemeenten staat op www.eigenhuis.nl