Shanks Group plc (LSE:SKS), het internationale waste-to-product bedrijf, maakt vandaag bekend dat het de verkoop van haar niet-kernactiviteit Industrial Cleaning Wallonia in België, heeft afgerond voor een nominale vergoeding.

Industrial Cleaning Wallonia (ICW) verzorgt het industrieel reinigen voor klanten in met name de chemische en staalindustrie. Het bedrijf doet dit vanuit 3 locaties in Wallonië en telt zo’n 110 werknemers.

De activiteiten van ICW behoren niet tot de kernstrategie van Shanks en bieden onvoldoende potentieel om de gewenste rendementen te realiseren als onderdeel van Shanks. De verkoop past binnen de strategie van Shanks Group om haar portfolio actief te beheren en te opereren in segmenten waar Shanks een voordeel heeft en het rendement kan vergroten. ICW is verkocht aan een lokale ondernemer onder wiens eigendom ICW verwacht wordt voordeel te halen uit de investeringsplannen en toekomstige groei.

De cash uitgaven als gevolg van de verkoop bedragen zo’n €3m en het totale verlies zal ongeveer €4-5m bedragen, afhankelijk van de uiteindelijke prijsaanpassingen voor het aanwezige werkkapitaal. Toekomstig cash verlies en investeringen in vervangende kapitaalgoederen komen niet voor rekening van Shanks als gevolg van de verkoop.

Als gevolg van de vereenvoudiging en betere focus op de Belgische kernactiviteiten, zal de Commercial Waste Belgium divisie haar ondersteunende functies verder kunnen stroomlijnen.

Patrick Laevers, Managing Director van Shanks’ Commercial Waste Belgium Divisie, vertelde:
“We hebben een duidelijke strategie om onze zakelijke portfolio actief te beheren en zo de kwaliteit van onze inkomsten en rendement op ingezet kapitaal te verbeteren. De activiteiten van Industrial Cleaning Wallonia passen niet binnen de kernactiviteiten van de Commercial Waste Belgium Divisie en het is in het belang van alle betrokken partijen dat het bedrijf wordt verkocht aan een beter passende eigenaar. We zijn blij dat alle medewerkers door de nieuwe eigenaar worden overgenomen.”