Van Gansewinkel Minerals voor Nationaal Betonakkoord

Overeenkomst om de betonketen verder te verduurzamen
Dinsdag 9 februari stemmen vertegenwoordigers uit de betonindustrie om te komen tot een Nationaal Betonakkoord, waarmee publieke en private partners de betonketen verder willen verduurzamen. Van Gansewinkel Minerals – dat onlangs een KOMO-certificering voor haar Forz AEC granulaat verwierf – steunt dit MVO Nederland-initiatief en daarmee het verder circulair maken van de betonindustrie. Bij voldoende steun wordt het voorstel voor het betonakkoord op korte termijn door de ketenpartners bij het Ministerie van Economische Zaken ingediend.

Verschillende belanghebbenden uit de betonindustrie, waaronder deelnemers van de Green Deal Duurzame Betonketen – komen dinsdag samen om de verduurzamingsambities te formuleren, waarna bij akkoord het voorstel door MVO Nederland wordt aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken. “Met dit akkoord staan we als betonketen sterker en leveren we een concrete bijdrage aan de circulaire economie. Het brengt de betonindustrie rendabele verdienmodellen, waarbij we ons gezamenlijk aantoonbaar in zetten op thema’s als CO2-besparing, circulariteit en biodiversiteit”, aldus Paul Dijkman directeur Van Gansewinkel Minerals. “Het is van groot belang dat dit akkoord er gaat komen. De betonindustrie staat helaas nog niet bij iedereen bekend voor de geleverde duurzaamheidsprestaties en de mogelijkheden die er liggen. Verder helpt het de overheid ook de eigen CO2-doelstellingen te behalen en is het noodzakelijk omdat energieneutraliteit in de bouw steeds dichterbij komt door de veranderende nationale en Europese wetgeving. Om deze redenen en omdat de sloop van gebouwen de komende jaren toe gaat nemen – terwijl met de afname van infraprojecten ook de vraag naar puin afneemt – is een circulaire betonketen van groot belang.”

KOMO-certificering Forz AEC
Dat Van Gansewinkel Minerals hard werkt aan het circulair maken van de keten blijkt onder andere uit de onlangs verkregen KOMO-certificering voor haar Forz AEC granulaat. Hiermee kan de producent van duurzame grondstoffen en producten het granulaat als zand- en grindvervanger aanbieden aan betonproducenten. Het belangrijke KOMO-certificaat is verworven op basis van de Bouwproductenverordening en certificatie (BRL) 2507 en is van toepassing op het product Forz AEC; een grof en fijn granulaat dat Van Gansewinkel Minerals produceert uit het bodemas van afvalenergiecentrales. Het certificaat bewijst dat het Forz granulaat als hoogwaardige en duurzame grondstof kan worden gebruikt voor betonproducten die worden toegepast in onder andere de wegenbouw. Naast de verworven certificering is Van Gansewinkel Minerals ook haar locaties verder aan het optimaliseren om zoveel mogelijk grondstoffen in de keten te behouden. Het grootste optimalisatieproject vindt plaats op de locatie in Zevenaar, dat na de zomer met een volledig nieuwe bodemasopwerkinstallatie (BOI) wordt heropend.