Van Gansewinkel in andere handen

Van Gansewinkel bereikt overeenstemming over herfinanciering en verlaagt schuld met 60%

Van Gansewinkel heeft met haar aandeelhouders en financiers overeenstemming bereikt over een nieuwe en solide financiering. Hiermee wordt een stabiele basis gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf, dit blijkt ook uit de vermindering van de schuldpositie met 60%, van circa € 809 miljoen naar € 320 miljoen. Daarmee vervult Van Gansewinkel een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van haar bedrijfsplan en investeringen voor de komende vijf jaar.
De herfinanciering wordt bereikt door schuld om te zetten in eigen vermogen, resulterend in een significant lagere schuldpositie en een versteviging van het eigen vermogen. De huidige aandeelhouders zullen, bij de effectuering van de gemaakte afspraken, hun aandelen overdragen aan de financiers van het bedrijf.

Van Gansewinkel CEO Marc Zwaaneveld: “Ik ben zeer tevreden over het resultaat van dit proces en de snelheid waarmee gewerkt is om dit te realiseren. Dit spreekt duidelijk vertrouwen uit in onze plannen voor de toekomst. Deze financiering zorgt voor een stevig fundament onder onze ambities en plannen. De implementatie van een nieuwe aangepaste kapitaalstructuur stelt ons in staat om de investeringen te doen die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van ons bedrijf. Alle betrokken partijen hebben op een verantwoordelijke en professionele manier gehandeld en dat doet recht aan de marktpositie, de kwaliteit en mogelijkheden van Van Gansewinkel.”
Ook de groep van financiers is positief: “Wij onderkennen de kracht van Van Gansewinkel en haar leidende positie in afvaldienstverlening en recycling en zijn ervan overtuigd dat deze herfinanciering een solide basis biedt voor de succesvolle realisatie van het bedrijfsplan. Als financiers en nieuwe aandeelhouders, blijven wij volledig het management en de strategie ondersteunen.”

Omzet en resultaten
In 2014 nam de omzet van € 1,002 miljard in 2013 af naar € 962 miljoen. De EBITDAE* kwam uit op € 99 miljoen (2013: € 124 miljoen). Deze daling is met name veroorzaakt door forse prijsdruk aan beide kanten van de waardeketen, zowel aan de inzamelkant als aan de grondstoffenkant. Wel is, in een krimpende markt met zware concurrentie, het marktaandeel stabiel gebleven.

Het netto resultaat is uitgekomen op een verlies van € 549 miljoen (2013: € 8 miljoen). Hierin is een bijzondere waardevermindering (impairment) van immateriële vaste activa (met name goodwill) begrepen van € 488 miljoen. Deze goodwill is grotendeels ontstaan ten tijde van de acquisitie (in 2007) door de huidige aandeelhouders. De impairment is een reflectie van de moeilijke marktomstandigheden waarin Van Gansewinkel opereert.

Outlook 2015
2015 is een belangrijke transitie periode voor het bedrijf, waarin het haar positie als vooruitstrevende partij binnen de afvaldienstverlening en recycling sector zal consolideren. Om te kunnen profiteren van economisch herstel in haar thuismarkt, waar een voorzichtig prijsherstel zichtbaar is, investeert het bedrijf nadrukkelijk in haar kern activiteiten. Belangrijke investeringen voor 2015 zijn onder andere een compleet nieuwe locatie met een sorteerlijn voor bedrijfsafval in Turnhout, de verbouwing van de Dintelmond locatie tot een toonaangevende glasrecyclingfabriek, het toevoegen van 60 milieuvriendelijke Euro 6 inzamelvoertuigen aan de inzamelvloot en de optimalisering van de sorteerlijn in Amsterdam. Het investeringsprogramma, gelieerd aan de financiële herstructurering, zorgt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te kunnen profiteren van marktherstel in de komende jaren.

CEO Marc Zwaaneveld: “De nieuwe kapitaalstructuur geeft ons een uitgelezen mogelijkheid te investeren in ons bedrijf, om onze koploperspositie in duurzaamheid te waarborgen en ons verder te ontwikkelen als grondstoffenleverancier binnen een rendabele circulaire economie.”;

*EBITDAE = earnings before interest, depreciation, amortization and exceptional items

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]