De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Ouder-Amstel, Waterland en (op een later moment) Zandvoort hebben vandaag het contract getekend voor hun deelname aan de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Dit betekent dat zij hun huishoudelijk restafval, in combinatie met bronscheiding, vanaf eind 2017 laten nascheiden met behulp van deze installatie. Hiermee geven deze gemeenten, in navolging van de gemeente Amsterdam, een impuls aan hun scheidingsdoelstellingen en maken zij een keuze voor duurzaamheid.

De gemeenten organiseren ieder op een eigen manier de bronscheiding van het huishoudelijk afval om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen: het scheiden van 65 tot 75% van het huishoudelijk afval in 2020. Deelname aan de nascheiding van het restafval in de installatie van AEB draagt daar aan bij. Dit zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen die in het restafval overblijven, zoals plastics, metalen en papier, opnieuw kunnen worden gebruikt. Het delven van nieuwe grondstoffen wordt daarmee voorkomen.

Duurzaam verwerken
In de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval worden kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische fractie en papier/karton van elkaar gescheiden met behulp van onder andere zeven, magneten en infraroodscheiders. De grondstoffen die met het scheiden van het huishoudelijk afval worden teruggewonnen, worden duurzaam verwerkt door AEB en/of andere verwerkers. Voor bijvoorbeeld plastic worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de grondstof. De plastics worden daarom na het scheiden gewassen, gesorteerd en opgewerkt tot eindproducten door AEB of haar partners.

De nascheidingsinstallatie betekent bovendien een flinke impuls voor de ambities van de metropoolregio Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en AEB om een ‘grondstoffenhub’ te worden in de regio. Het terugwinnen van grondstoffen met deze installatie is een concreet voorbeeld van het werken aan de circulaire economie.

60.000 ton grondstoffen
De bouw van de installatie is nu in volle gang. Naar verwachting wordt de installatie in het najaar van 2017 in gebruik genomen. Dit betekent dat er vanaf dat moment jaarlijks 60.000 ton grondstoffen terug worden gebracht in de keten en 120.000 ton aan organische fractie wordt omgezet in energie. Daarnaast heeft de bouw van deze installatie een positieve impact op de werkgelegenheid, er worden 35 fte gerealiseerd.

 

[vc_button title=”Meer over AEB” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/depot-gevaarlijk-afval-aeb-amsterdam/”]