Retourette “Nieuwe stijl” gaat van start in Rotterdam

Met het elektronisch openen van het rolluik voor de Retourette vestiging op de nieuwe Binnenweg in Rotterdam, verrichte Wethouder Joost Eerdmans de officiële opening van de eerste Retourette “Nieuwe stijl”.

De inwoners van de wijk Middelland kunnen bij bij de Retourette materiaal, dat niet in het restafval thuis hoort én in een tas kan worden meegedragen, apart inleveren. Denk daarbij aan glas, blik, kunststof flessen en flacons, kleding frituurvet, batterijen, klein elektra, etc. Deze materialen kunnen prima opnieuw gebruikt worden.
Met deze nieuwe formule wordt werk gemaakt van afvalscheiding en hergebruik in de wijk Middelland en ook een bijdrage geleverd aan een beter woon-­ en leefklimaat en meer winkelplezier op de Nieuwe Binnenweg.

Bedrijfsafval
Ook het bedrijfsafval van winkeliers in de buurt wordt straks gescheiden ingezameld, verwerkt en afgevoerd. Zo biedt de Retourette gemak voor de consument doordat alles op één plek kan worden ingeleverd en gemak voor de winkeliers doordat alle materialen op afspraak door de medewerkers van Retourette worden opgehaald.

Met de start van deze winkel is arbeidsruimte gecreëerd voor 2 Wa-jongeren en wordt de uitstoot van fijn stof door minder inzet van traditionele vuilniswagens aanzienlijk gereduceerd.

Daarnaast wordt 15% van de opbrengstwaarde van de ingezamelde materialen gedoneerd aan lokale goede doelen.

 

[vc_button title=”Meer over Retourette” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/retourette/”]