Startsein voor bouw bodemas-wasinstallatie ACCN

Ash Cleaning Company Netherlands (ACCN) heeft op 29 januari, samen met haar partners Attero, Afvalzorg en Boskalis, het startsein voor de bouw van haar bodemas-wasinstallatie gevierd. ACCN is een 100% dochter van Inashco B.V en zet met de bouw van deze wasinstallatie een grote stap in het schoonmaken en duurzaam toepassen van bodemassen in de Nederlands markt. Attero heeft met ACCN een langdurige overeenkomst gesloten voor de verwerking van haar bodemassen van de locaties Wijster en Moerdijk. Attero is Nederlands grootste Energy from Waste producent en zal hierdoor tijdig kunnen voldoen aan haar verplichtingen als ondertekenaar van de Green Deal.

In de Green Deal is tussen de overheid en de Energy from Waste (EfW)industrie overeengekomen dat vanaf 2020 het volledige bodemas volume dient te worden omgezet tot een nuttige en schone bouwstof.
Het technisch ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking tussen Inashco en Boskalis Environmental en is het resultaat van uitvoerig onderzoek en zijn tevens alle ervaringen met bodemas opwerking en waterbehandelingsinstallaties hierin verwerkt. ACCN focust zich in het opwerkingsproces op het structureel verwijderen van de vervuiling om zodoende het risico op de uitloging van verontreiniging in de toekomst te kunnen minimaliseren.

De installatie heeft een capaciteit voor het wassen en tot een vrij toepasbare bouwstof verwerken van tenminste zo’n 600 a 700.000 ton ruwe bodemassen per jaar. Met de ingebruikname van de installatie eind 2019 zal er werk worden geboden aan zo’n 35 medewerkers. Een bodemas-wasinstallatie van dergelijke omvang is uniek in Nederland.

De locatie van Afvalzorg N.V. waar de installatie gebouwd gaat worden beschikt over een uitstekende inrichting voor het uitvoeren van een dergelijk proces en is tevens voorzien van een eigen loswal zodat de bodemassen middels watertransport kunnen worden aan- en afgevoerd.