Meerlanden presenteert jaarverslag 2019

Met nieuwe strategie klaar voor volgende stap naar mooie en duurzame leefomgeving

Algemeen directeur Angeline Kierkels kijkt terug en alvast vooruit in het jaarverslag 2019 van Meerlanden.

“We kijken terug op een goed jaar 2019. Veel initiatieven zijn genomen, veel projecten zijn afgerond, veel inzichten verworven en ook financieel hebben we in het geheel goed gepresteerd.

Ik dank al onze relaties voor de samenwerking en al onze medewerkers voor hun inzet. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor een mooie en duurzame leefomgeving in onze regio; samen sneller circulair!”

De highlights in 2019 waren:

 • Het vaststellen van de nieuwe bedrijfsstrategie 2020 -2024, met drie belangrijke pijlers:
  excellente dienstverlener en
  duurzame grondstoffenregisseur, ondersteund door
  een excellente bedrijfsvoering.
 • Gemeenten zijn actief in het ontwikkelen van nieuw beleid om de VANG-doelstellingen te halen. In 2019 zijn in verschillende gemeenten nieuwe afvalbeleidsplannen vastgesteld.
 • De waardering van bewoners van de dienstverlening met een 7,3 en van gemeenten zelfs met een 8.
 • De NVRD gaat op verzoek van Meerlanden en gemeente Haarlemmermeer samen met andere partners onderzoeken hoe onkruidbestrijding landelijk gezien verder verbeterd kan worden.
 • Het ondersteunen van 108 verenigingen en goede doelen vanuit het Meerlandenfonds.
 • Het instellen van een werkgroep om opties voor een nieuwe aandelenstructuur te onderzoeken, om noodzakelijke groei van Meerlanden mogelijk te maken en de aantrekkelijkheid van het aandeelhouderschap te vergroten.
 • De opwekking van een record aan groengas, 2.750.000 m3, uit organisch afval, goed voor 40 mln. autokilometers.
 • Financieel is Meerlanden gezond en in 2019 is goed gepresteerd: de omzet is gestegen naar bijna € 75 mln. Het resultaat voor belastingen is gestegen naar ruim € 2,8 mln.

Deze en nog veel meer circulaire activiteiten en resultaten staan in het jaarverslag 2019: https://jaarverslag2019.meerlanden.nl/