Grondstoffencentrum Nederland start in Tiel

Sinds kort is Grondstoffencentrum Nederland actief op Industrieterrein Kellen aan de Zuiderhavenweg 16 in Tiel. Op het voormalige Bowie-terrein kunnen ondernemingen uit de regio nu (weer) hun hout, meng-, beton- en asfalt-puin en andere minerale afvalstromen aanleveren voor recycling. Grondstoffencentrum Nederland be- en verwerkt deze reststoffen tot nieuwe duurzame grondstoffen. Op termijn zal op het terrein ook een zogenoemde grondbank worden gevestigd. Hier kunnen bedrijven allerlei soorten grond en zand storten dat vervolgens vanuit Tiel verder wordt afgevoerd. De locatie aan de Zuiderhavenweg is aan een kade gesitueerd waardoor ook af- en aanvoer via het water mogelijk is. Op het terrein is voldoende ruimte voor op- en overslag van materialen.

Hoger op de CO2-prestatieladder
Grondstoffencentrum Nederland heeft grote ambities. “Een belangrijk deel van de stoffen die wij aangeleverd krijgen, zal afkomstig zijn van bedrijven in de bouwnijverheid en de wegenbouw. Ook daar is men zich steeds meer bewust van het feit dat de verantwoordelijkheid voor het milieu verder reikt dan de eigen poort”, stelt de directie. “Wij willen die bedrijven de zekerheid bieden dat hun reststoffen op de meest verantwoorde wijze worden verwerkt. We willen wat dat betreft maatgevend zijn in de branche. Uiteraard hebben we al onze vergunningen op orde. Maar we willen meer zekerheid bieden. Kwaliteitsborging garanderen aan al onze klanten. En we streven ernaar maximaal milieubewust te zijn. Daarvoor zullen we de nieuwste technologieën inzetten en zoeken naar samenwerkingen met alle mogelijke bedrijven in en buiten de regio. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk geen reststof onbenut laten. Wij helpen ondernemers in de regio om hoger op de CO2-prestatieladder te komen.”

De aspiraties van Grondstoffencentrum Nederland zijn groot. Op korte termijn kan men met een zeer brede vergunning grote tonnages afval verwerken. De afvalstromen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Grondstoffencentrum Nederland is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie via www.grondstoffencentrumnederland.nl of 088 – 088 77 88.