Twence Zonnepark Tienbunderweg geopend

Wethouder Harry Scholten van Hof van Twente verrichtte woensdagmiddag 1 november de feestelijke openingshandeling van het Twence zonnepark Tienbunderweg. Daarmee is het eerste zonnepark op Twentse bodem een feit.

De aanleg van het park op Twence terrein is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in mei van dit jaar in gebruik genomen en de panelen van fase 2 leveren sinds eind oktober hun opbrengst aan het openbare elektriciteitsnet.  Het totale park bestaat uit 11.000 zonnepanelen en kan 1.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het beheer van het zonnepark is in handen van Solarcentury uit Helmond, het bedrijf dat het park ook heeft aangelegd.

Zonnepark Tienbunderweg is voor Twence een eerste stap op het gebied van zonne-energie. Het past binnen ons streven meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In dit kader bouwen we ook onze biomassa-energiecentrale om, om er stoom, warmte én elektriciteit uit te kunnen leveren.

Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence: “De overheid wil dat in 2020 14% van de totale energieconsumptie duurzaam wordt opgewekt. Twence wil en kan daarvan in Twente de helft voor zijn rekening nemen. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark”.