Stad Münster levert energiebronnen aan Twence

Euregionale samenwerking in afval

Per 1 januari 2017 levert Münster energiebronnen aan Twence. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Munster gaat het residu uit een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval in Munster leveren. De afvalenergiecentrale van Twence zet dit om in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen.

De stad Münster heeft bijna 300.000 inwoners en ligt op ongeveer 60 kilometer afstand van Twente. Het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Münster, de Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Münster (AWM), zoekt verwerkingscapaciteit voor reststromen. AWM en Twence beschikken over be- en verwerkingstechnieken, die deels complementair zijn en die een maximaal milieurendement leveren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. AWM beschikt onder meer over een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval, waarmee herbruikbare grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Twence beschikt over een afvalenergiecentrale, waarmee duurzame energie en herbruikbare grondstoffen geproduceerd kunnen worden. Energiebronnen die afkomstig zijn uit de sorteerinstallatie van Münster worden per 1 januari 2017 aangeleverd bij de energiecentrale van Twence. Twence en Münster onderzoeken of de samenwerking geïntensiveerd kan worden om de duurzame verwerking van reststoffen en de productie van duurzame energie in het Euregiogebied verder te optimaliseren.

“Deze samenwerking sluit aan bij het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking in het Euregiogebied en het gebruik maken van de kansen in elkaars nabijheid”, aldus Twence-directeur Marc Kapteijn. De samenwerking kan zekerheid bieden voor de duurzame verwerking van afvalstoffen en bijdragen aan een stabiele en voorspelbare afvalstoffenheffing.