Ronald Komen, voorzitter van de ondernemingsraad van SUEZ (in het midden op foto) krijgt een rondleiding van Geert Hoogeboom (links op foto) en Jacqueline van den Brink (rechts op foto) in de Voedselbank in Apeldoorn.

Lang houdbare producten om ook na feestdagen warme maaltijd op tafel te kunnen zetten
Met de feestdagen in aantocht wil SUEZ – voorheen SITA Nederland – mensen die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen, een hart onder de riem steken. Daarom schenkt zij dit jaar wederom vlak voor de kerstdagen voor 30.000 euro aan levensmiddelen aan Voedselbanken Nederland. Met dit initiatief – geopperd door de ondernemingsraad van SUEZ – wil SUEZ mensen die het financieel moeilijk hebben een steuntje in de rug geven. De voedselpakketten bestaan uit lang houdbare producten, zodat óók in de periode na de feestdagen een warme maaltijd op tafel kan worden gezet. De pakketten worden vandaag over het hele land verspreid.

SUEZ heeft in overleg met Voedselbanken Nederland vastgesteld aan welke artikelen de meest behoefte is. Zo is er juist in de periode na de feestdagen vaak een tekort aan lang houdbare producten. SUEZ speelt op deze behoefte in, zodat de voedselbanken ook dan hun klanten kunnen bedienen. Alle producten zijn tegen een gereduceerd tarief ingekocht bij Albert Heijn, die ook de distributie voor haar rekening neemt aan verschillende voedselbanken door heel Nederland. In totaal worden ter waarde van 30.000 euro beschikbaar gesteld.

Samen sterker
“SUEZ zet zich in voor een wereld waarin we op een goede manier willen omgaan met onze schaarse hulpbronnen. Een missie die er toe moet leiden dat onze wereld leefbaar blijft met voldoende schoon water, grondstoffen en voedsel. Als bedrijf staan we dan ook midden in de maatschappij en willen we graag iets teruggeven aan de samenleving. Hierbij hebben we ook oog voor mensen die minder te besteden hebben. Daarom draagt SUEZ het goede werk van de Voedselbanken Nederland al jaren een warm hart toe”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland.

“Elk jaar wordt de voedselbank tijdens de feestdagen overweldigd door vele gulle giften en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We hebben gemerkt dat de behoefte aan levensmiddelen ook in de maanden na de feestdagen erg groot is. We vinden het dan ook erg attent van SUEZ dat zij producten aanbiedt die ons hierin voorzien, omdat veel gezinnen deze producten juist dan heel goed kunnen gebruiken. Het aantal mensen dat op onze hulp is aangewezen, groeit helaas nog steeds. Zo hebben we in 2015 in Nederland wekelijks 100.000 mensen geholpen”, zegt Jacqueline van den Brink, voorzitter van Voedselbank Apeldoorn namens Voedselbanken Nederland.