Spaarnelanden maakt werk van participatie

Pilot ambassadeurs van start
In 2016 start Spaarnelanden met een project om inwoners uit de gemeente Haarlem als ambassadeur aan zich te binden. Zij worden de extra oren en ogen in de wijk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zichzelf als ambassadeur ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Spaarnelanden maakt hiermee werk van participatie en de maatschappelijke rol die zij wil vervullen in Haarlem.

Spaarnelanden wil het leven in de stad leuker, duurzamer én socialer maken. Om de verbinding met de inwoners van de stad verder te versterken, start het bedrijf in 2016 met de Ambassadeurs van Spaarnelanden. De ambassadeurs treden op als afvalcoach, ondersteunen bij het schouwen in hun eigen wijk en geven informatie aan de inwoners. Eigenlijk zijn zij de extra oren en ogen in de wijk, waardoor Spaarnelanden meer in contact kan komen met de inwoners en een nog betere service kan leveren. Ook hebben de ambassadeurs de kans zich te ontwikkelen door de begeleiding die zij krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een coach of door cursussen en trainingen.

Pilot in Schalkwijk
Spaarnelanden start het ambassadeursproject met een pilot in Schalkwijk. Begin 2016 start de werving van twintig vrijwilligers die als ambassadeur aan de slag willen. Dit kunnen mensen zijn met een handicap, uitkering of andere arbeidsbeperking. Ook gepensioneerden of andere betrokken inwoners komen in aanmerking om ambassadeur te worden. Na een specifieke training gaan deze inwoners aan de slag in Schalkwijk. Eind 2018 wil Spaarnelanden 200 ambassadeurs in de hele stad hebben.

Spaarnelanden NV is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een integraal onderhoudsbedrijf. In opdracht van de gemeente Haarlem voert zij onderhoudstaken uit in de openbare ruimte, waaronder het inzamelen van afval, het onderhoud en beheer van parkeergarages, groenonderhoud en onderhoud van straten, pleinen en wegen. Spaarnelanden is hiermee een onmiskenbaar deel van Haarlem en werkt midden in de samenleving, dicht bij de bewoners van de stad. Circa 25% van de medewerkers is gedetacheerd vanuit SW-bedrijven.