Gemeente Haarlemmermeer is 100% “fit voor plastic” verklaard

Wethouder Nederstigt en directeur Meerlanden bezoeken plastic container in Abbenes
Op vrijdag 13 februari bezochten wethouder John Nederstigt en Angeline Kierkels, directeur publieke sector Meerlanden, de nieuwe verzamelcontainer voor plastic in de Van Tolstraat in Abbenes. Met de plaatsing van deze container is ook Abbenes “fit voor plastic” verklaard en kunnen inwoners van deze dorpskern hun steentje bijdragen aan het gescheiden inzamelen van plastic. “Ik breng elke week een volle zak plastic naar de container,” vertelde een inwoner van Abbenes die tijdens het bezoek van Nederstigt en Kierkels plastic afval in de container deponeerde.

De plaatsing van 150 containers voor plastic in gemeente Haarlemmermeer heeft geleid tot een flinke toename in het ingezamelde plastic verpakkingsmateriaal. De vier maanden waarin Meerlanden de containers heeft geplaatst, leverden al 20% meer plastic op in vergelijking tot de vier maanden voorafgaande aan de plaatsing.

“We gooien afval niet weg maar verzamelen grondstoffen waarvan we nieuwe producten maken. Haarlemmermeer heeft nu 150 inzamelpunten voor plastic. Samen met de nieuwe inzamelwagen voor plastic levert Meerlanden een belangrijke bijdrage aan het verzamelen, transporteren en het terugbrengen van restafval in onze economie. De cirkel wordt zo steeds verder gesloten. Nu al wordt meer plastic ingezameld en de verwachting is dat deze stijging in 2015 doorgaat,” aldus John Nederstigt.

In 2013 en 2014 scheidde de gemiddelde inwoner van Haarlemmermeer respectievelijk 3,7 kilo en 4,6 kilo plastic. Naar verwachting zal deze hoeveelheid stijgen naar ruim 6 kilo plastic per inwoner aan het einde van 2015.

Nieuwe vrachtwagen voor grotere containers
Een spiksplinternieuwe Meerlanden vrachtwagen rijdt sinds deze maand in Haarlemmermeer en haalt hier vijf dagen per week het plastic op. De wagen is aangepast aan de grotere inzamelcontainers en kan nu de containers nog beter optillen en ledigen. De trechter waardoor het plastic gaat, is bovendien verhoogd om het uitwaaien van plastic zoveel mogelijk te voorkomen. De inzamelcapaciteit van de nieuwe wagen is vergroot, waardoor minder verkeersbewegingen nodig zijn om het plastic op te halen.

Ingezameld plastic levert grondstof
Van de grondstof die gebruikt plastic oplevert, kunnen nieuwe verpakkingen en producten worden gemaakt. Gebruik plastic wordt bijvoorbeeld hergebruikt in kleding van fleece, jerrycans, leidingen en tegels onder speeltoestellen. Bijkomend voordeel van het apart inzamelen van plastic, is dat de hoeveelheid restafval minder wordt wat weer leidt tot minder verbranding en een lagere Co2-uitstoot.