Nieuw milieuplein in Haarlem geopend

Wethouder Cora-Yfke Sikkema bij de glasbak Foto United Photos/Paul Vreeker

Op woensdagmiddag 1 oktober 2014 opende Cora-Yfke Sikkema, Wethouder Beheer & Onderhoud, Duurzaamheid en Mobiliteit, het nieuwe milieuplein in de gemeente Haarlem. De wethouder leverde haar grof huishoudelijk afval als eerste in en nam het milieuplein daarmee officieel in gebruik. Het nieuwe milieuplein ligt aan de Ir. Lelyweg 51 in de Waarderpolder en vervangt het oude milieuplein dat niet meer voldoet aan de benodigde kwaliteitseisen.

Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden, is trots op het nieuwe milieuplein. “Met het nieuwe plein zijn we in staat om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken om afval gescheiden aan te bieden. Alle ingeleverde stromen worden zoveel mogelijk hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Met een bezoek aan het milieuplein dragen inwoners dus hun steentje bij aan een beter milieu.”

Veiligheid, gemak en service
Veiligheid, gemak en service staan op het nieuwe milieuplein hoog in het vaandel. Duidelijke wegwijzers en borden maken het mogelijk om in één oogopslag te zien welk materiaal in welke container hoort. De containers staan lager geplaatst dan het stortperron, zodat het materiaal eenvoudig in de containers kan worden geworpen zonder veel te tillen. Ook zorgen efficiënte rijroutes ervoor dat bezoekers geen last ondervinden van werkverkeer. Fietsers kunnen bovendien gebruik maken van een ‘minidepot’ waar ze hun afval direct gescheiden kunnen aanleveren.