Sims Recycling Solutions ontvangt WEEEELABEX-certificaat

Binnen Europa is WEEELABEX een verwerkingsnorm die de ontdoener van AEEA garandeert dat elektronisch afval op de juiste wijze wordt behandeld en verwerkt tot secundaire grondstof, waarbij maximale transparantie en controleerbaarheid een van de doelen is.

Deze norm is ontstaan omdat er in de snel ontwikkelde branche van E-waste recyclers teveel zogenaamde recyclers opereren die het niet zo nauw nemen met regelgeving. Om een “level playing field” te creëren en daarmee een goede en betrouwbare verwerking van E-waste te garanderen, hebben de Stakeholders de handen ineen geslagen en gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe normering/certificering. Uiteindelijk zullen de WEEELABEX normen worden omgezet in CENELEC normen en zijn daarmee geborgd binnen de Europese Unie.

Sims Recycling Solutions beschikt inmiddels als een van de weinige recyclers in Europa over een “WEEELABEX audit statement”, waaruit blijkt dat zij deze met goed gevolg hebben afgelegd.

 

[vc_button title=”Meer over Sims Recycling Solutions” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sims-recycling-solutions/”]