Recycling metaal en papier/karton succesvol in Nederland

Afvalfonds Verpakkingen blij met positieve oordeel over monitoring van metaal en papier/karton
Elk jaar brengt het Afvalfonds Verpakkingen verslag uit aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over al het in Nederland op de markt gebrachte en gerecyclede verpakkingsmateriaal om te kunnen vaststellen of de wettelijk vastgestelde recyclingpercentages worden gehaald. De ILT heeft een inspectie uitgevoerd naar de door Stichting Afvalfonds Verpakkingen over 2015 gerapporteerde recyclingpercentages van 95% voor metalen verpakkingsafval en van 85% voor verpakkingsafval van papier en karton.

De ILT beoordeelde de wijze waarop de monitoringsgegevens tot stand zijn gekomen als betrouwbaar en juist. Met de behaalde resultaten voldoet het verpakkende bedrijfsleven ruimschoots aan zowel de Nederlandse als de Europese doelstellingen voor metaal, papier en karton. Eerder al sprak de ILT haar vertrouwen uit over de monitoring van glazen en kunststof verpakkingen. “Het Afvalfonds Verpakkingen zet zich in om met een betrouwbare monitoringsystematiek de recycling van verpakkingen in kaart te brengen. Het positieve oordeel van de ILT zien wij als een mooie bevestiging van ons werk,” aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd en hierop vinden uitgebreide controles plaats vanuit het verpakkende bedrijfsleven en de ILT. De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.