Seenons wil de wereld restafvalvrij maken, te beginnen in Nederland

Slimme technologie en logistiek om meer grondstoffen uit afval te redden

Groepsfoto Seenons (Foto: van/via Seenons/Evident P.R.)

Omdat bedrijfsrestafval scheiden en opnieuw gebruiken de afgelopen jaren meer kostte dan weggooien, wordt elk jaar meer dan 2 megaton in Nederland verbrand. Inmiddels zitten de grondstoffenprijzen behoorlijk in de lift en heeft de wereld een schreeuwend gebrek aan grondstoffen, zeker op termijn. Dat moet anders volgens Seenons, een IT-bedrijf dat bedrijven, logistieke partners, gemeentes en afvalverwerkers bij elkaar brengt voor fijnmazige afvalinzameling en -scheiding. Daarmee wil men stap voor stap op een duurzamere manier naar een circulaire economie toewerken. Begin april werden de plannen van Seenons om de wereld afvalvrij te maken, beloond door middel van een investering van € 1.75 miljoen door onder meer twee boardmembers van Adyen.

In Nederland wordt van overheidswege aangestuurd op terugdringen van de afvalberg; in 2022 moet het totale volume aan bedrijfsafval gehalveerd zijn ten opzichte van 2021. Acht jaar later, in 2030 moet dit teruggebracht zijn met 50%.[1] Het plan is om in Europa in 2050 volledig circulair te zijn.[2] Kortom, alle reden om het bestaande systeem, dat eigenlijk pure grondstof­verspilling inhoudt, aan te pakken. Seenons werd daartoe in 2019 opgericht door Jorn Eiting van Liempt en Joost Kamermans. Ze zagen hoeveel vuilniswagens langsreden bij bedrijven en gingen op zoek naar een manier om zowel het restafval als het aantal transportbewegingen te verminderen. Tegelijk ontdekten ze de behoefte bij circulaire verwerkers om secundaire grondstoffen direct te ontvangen bij lage volumes. Dat bracht ze op het idee om iets te ontwikkelen dat partijen in de afvalketen bij elkaar brengt en de circulaire economie mogelijk maakt.

Dag afval, hallo grondstof
Samen met waste-to-productbedrijf Renewi en andere spelers in de afval branche heeft Seenons vervolgens in 2020 een pilot gedraaid om hun software te testen. De pilot was een succes, waarna Seenons en Renewi intensiever gingen samenwerken. “Wij zagen dat er iets moest veranderen in de MKB-markt om ook daar de circulaire keten te versnellen. Het afval ophalen en de inzet van secundaire grondstoffen moest beter op elkaar worden afgestemd. De circulaire economie heeft korte ketens nodig om het betaalbaar te houden. Het platform om dit mogelijk te maken dient gefaciliteerd te worden door een onafhankelijke partij, en daar was Seenons.” aldus Marc Lensen, hoofd Marketing van Renewi NL.

Bedrijven die duurzame ambities hebben of gewoon een betere oplossing voor hun restafval zoeken, kunnen heel eenvoudig en zonder contractverplichting op het Seenons platform en de bijbehorende app aangeven welk afval ze op welk moment willen laten ophalen. Seenons werkt inmiddels met meer dan 20 zeer grote en kleinere afvalbedrijven en probeert zo het afval te matchen met een liefst lokale, circulaire verwerker die het hergebruikt in nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan koffiedrab voor het maken van handzeep en sinaasappelschillen en -pulp voor likeur. Als er geen match te maken is, wordt het in de markt aanwezige transportnetwerk via een logaritme ingezet voor de meest efficiënte en duurzame ophaalroute, zodat er minder verkeersbewegingen zijn en dus minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Inmiddels is Seenons actief in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Door de investering van onder meer twee boardmembers van Adyen, kan Seenons de geplande uitbreiding naar steden als Haarlem en ‘s-Hertogenbosch versneld gaan oppakken.

Technologie om te delen
Seenons maakt deze software beschikbaar voor de gehele afvalketen. Als onafhankelijke partij hopen ze dat zoveel mogelijk bedrijven gaan meedoen. Medeoprichter Kamermans: “Het is onze ultieme ambitie om in 2025 100.000 bedrijven afvalvrij te hebben gemaakt. Eén bedrijf alleen kan dit niet, maar als community kunnen we Nederland gezamenlijk circulair maken. We denken dat we met onze aanpak de weeffouten uit het systeem van afvalverwerking kunnen halen. En daarna in de hele wereld.”

Over Seenons
Seenons is een tech-bedrijf dat in september 2019 is opgericht om een community op te bouwen met als doel een wereld zonder restafval. Schone technologie en slimme logistiek worden toegepast om bedrijven, transport/logistieke partners, afvalverwerkers en gemeentes te voorzien van efficiënte en duurzame afvaloplossingen. Bedrijven kunnen op het Seenons platform en bijbehorende app met één druk op een knop hun afval laten ophalen. Seenons vindt altijd de beste route voor bedrijfsafval. Zo mogelijk matchen ze het afval met een circulaire verwerker die het hergebruikt in nieuwe producten. Het afval krijgt dan een nieuw leven; koffieprut wordt zeep, sinaasappelschillen worden likeur, PP sausemmers worden verfemmers. Als een match niet mogelijk is, zorgt de technologie ervoor dat het afval efficiënt en duurzaam wordt opgehaald. Het in de markt aanwezige transportnetwerk wordt maximaal efficiënt ingezet, zodat er minder verkeersbewegingen zijn en dus minder CO2-emissie.

Seenons is een sterk groeiende start-up met een team van 25+ medewerkers en actief in geheel Nederland. Het bedrijf ambieert internationale groei en een afvalvrije wereld voor iedereen.

[1] Landelijk Afvalbeheerplan ministerie van IenW 2019
[2] Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’