Samenwerking AEC’s met Duitse zusterorganisatie

Carsten Spohn, directeur ITAD (links op de foto), en Marc Kapteijn, voorzitter Afdeling Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven

De afvalenergiecentrales ( AEC’s ) verenigd in de Vereniging Afvalbedrijven hebben in januari een samenwerkingsovereenkomst gesloten met hun Duitse counterpart ITAD, die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschland e.V..

Beide verenigingen maken zich sterk voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van afval als grondstof voor materiaalhergebruik en energieterugwinning en veel van hun leden zijn grensoverschrijdend actief. Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst ligt daarom voor de hand. De organisaties gaan statistische gegevens en algemene trends in de sector delen, en ervaringen uitwisselen over technische en beleidsmatige ontwikkelingen. Naast wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling, kan de overeenkomst samenwerking op ‘voorbeeldprojecten’ vereenvoudigen, zodat ook middelen voor bijvoorbeeld nieuw onderzoek efficiënter ingezet kunnen worden.

Carsten Spohn, directeur ITAD, over de samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven: “Daadwerkelijke duurzame ontwikkelingen laten zich niet door grenzen bepalen, dat is niet anders voor de circulaire economie. Dit uitgangspunt brengen we sinds lange tijd onder de aandacht van de politiek en brengen we nu zelf een stap verder.”

“Samenwerking is de hoeksteen van de circulaire economie. We willen een voorbeeld zijn voor de wijze waarop grensoverschrijdende samenwerking kan bijdragen aan een meer duurzame economie”, aldus Marc Kapteijn, voorzitter Afdeling Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven.

De Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. ITAD vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers en eigenaren van installaties voor thermische behandeling van afval (gemeentelijke afvalverbrandingsinstallaties, centrales voor vervangende brandstoffen en slibverbrandingsinstallaties).