70 jaar Van Werven: 10.000 euro voor goede doelen

Eind december 2015 vierde Van Werven infra & recycling haar 70-jarig jubileum. Het bedrijf nodigde zijn relaties en bezoekers uit om, geheel vrijblijvend, een gift te doneren voor Stichting Present Oldebroek en Stichting Je Maintiendrai. Velen gaven gehoor aan de oproep en zo ontvingen beide stichtingen op maandag 7 maart 2016 samen €10.000 euro uit handen van Van Werven.

Het 70-jarig jubileum van Van Werven werd gevierd met twee open dagen, op 29 en 30 december 2015. Ruim 7.000 bezoekers bezochten deze dagen, waar ook Present Oldebroek en Je Maintiendrai met een stand aanwezig waren. Geïnteresseerden konden hun gift overmaken of achterlaten in een speciale giftenbox.

Eind februari werd de balans opgemaakt: €7234,75. Van Werven maakte het bedrag rond, zodat beide doelen met €5.000,- verblijd konden worden. “We waren onder de indruk van de giften die we mochten ontvangen. Iedereen die hieraan een bijdrage geleverd heeft, willen we hartelijk bedanken. We zijn dankbaar dat we middels ons jubileum, dankzij de giften van onze relaties en bezoekers, wat kunnen betekenen voor deze twee doelen”, aldus Wilfred van Werven.

Levensveranderend
De gift werd blij ontvangen door Gijs van den Brink, voorzitter van Stichting Present Oldebroek: “Van dit bedrag hadden we niet eens durven dromen. Onze stichting is daar bijzonder mee ingenomen en we zijn dankbaar en gelukkig met deze vriendendienst.” Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt de stichting de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. “Met dit geld kunnen we veel projecten gaan uitvoeren, projecten die vaak levensveranderend zijn. Met behulp van onze vrijwilligers kunnen we mensen even dat beetje extra aandacht geven, waardoor het voor de hulpontvanger een dag met een gouden randje wordt.”

Slaapplaatsen creëren
Zorglandgoed Je Maintiendrai is een zorgboerderij in Oosterwolde voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH). NAH-cliënten kunnen hier terecht voor dagbesteding. De begeleiders zijn professionals, die allen zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te bieden. Voorzitter Wim Groeneveld: “Dit is een prachtig gebaar en resultaat. We willen graag de bovenverdieping inrichten met slaapplaatsen. Vanuit onze cliënten is de vraag groot om te logeren op de zorgboerderij. Daarnaast willen we graag een goede afkortzaag aanschaffen, die onze cliënten kunnen gebruiken in de werkschuur. Op zaterdag 19 maart a.s. houden wij open huis in het kader van ‘de week van de zorg’. Een ieder is dan van harte welkom van 9.30 tot 16.30 uur. De bezoekers een kijkje kunnen nemen op en in de boerderij en onze medewerkers staan u graag te woord. Tevens wordt er een veiling gehouden van allerhande artikelen.”

Meer over Present Oldebroek: http://stichtingpresent.nl/oldebroek/

Meer over Je Maintiendrai: http://www.jemaintiendrai.net/