Renewi heeft vandaag zijn Duurzaamheidsrapport gepubliceerd, waarin het bedrijf schetst hoe het zijn duurzaamheidsdoelen realiseert en bekendmaakt dat zijn ESG-prestaties* sterk zijn verbeterd.

Renewi recyclede 67% van de 12,4 miljoen ton die het vorig jaar verwerkte, wat 8,4 miljoen ton materiaal voor hergebruik opleverde.

Enkele ESG-hoogtepunten:

  • Stijging van het recyclingpercentage, dat het hoogste in de sector is, tot 67% (met als doel 75% tegen eind 2025).
  • Vermijding van 3,1 miljoen ton CO2-uitstoot door recyclingactiviteiten
  • Daling met 36% van het aantal ongevallen met verzuim (LTI), waardoor het percentage ongevallen met verzuim (LTIF) van 13,97 tot 8,88 daalde.

Verder wordt gewezen op de dringende behoefte aan een circulaire economie en verantwoorde afvalverwerking als aanvulling op de lopende energietransitie, die essentieel is om de doelen inzake het matigen van klimaatverandering te halen en binnen de beoogde 1,5 °C volgens het Akkoord van Parijs te blijven.

“Circulariteit en recycling moeten de drijvende kracht zijn achter klimaatmaatregelen. Systeemveranderingen rond het hergebruik van materialen en een nieuw leven voor afval zijn cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Duurzaamheid staat centraal in het bedrijfsmodel van Renewi. Ons doel – gebruikte materialen een nieuw leven geven – maakt de circulaire economie mogelijk, die essentieel is als de samenleving haar CO2-reductiedoelstellingenwil halen”, voegt de Bont eraan toe.

Actief zijn in de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld (Nederland en België) biedt steeds meer mogelijkheden om te investeren en samenwerkingsverbanden aan te gaan teneinde meer materialen uit afval terug te winnen. Renewi gebruikt steeds verfijndere sorteer- en verwerkingsmethoden om waardevolle secundaire materialen, met een lage CO2-voetafdruk te produceren.

Vooral in de Benelux nemen overheden, de Europese Unie, bedrijven en consumenten maatregelen en voeren ze veranderingen door om de klimaatcrisis aan te pakken. In het Duurzaamheidsrapport stelt Renewi dat die vooruitgang nog moet worden versneld.

“In Nederland willen we tegen 2050 volledig circulair zijn, dat is ambitieus, maar zeker niet onrealistisch. Een duurzame kringloop van hernieuwbare grondstoffen, dus. Dit vereist een stevige aanpak vanuit de overheid. De eerdere oproep tot actie moet ondersteund worden door een wetgevend en regulerend kader, willen we opnieuw voorop lopen. Een duidelijke visie en beleid op circulariteit en hergebruik van grondstoffen zal het bedrijfsleven stimuleren de benodigde investeringen te doen die tot een versnelling van beter en hoogwaardiger recyclen van materialen zal leiden. Naast fors te investeringen zet Renewi in op innovatieve ketensamenwerking. Een voorbeeld hiervan is de Circular Factory Challenge van Blue City. Renewi is als partner verbonden aan dit programma waarbij maar liefst zes circulaire startups een jaar werken aan de bouw van hun eigen fabriek. Want wij geloven er in dat alleen door samenwerking wij tot oplossingen komen om (nu nog) moeilijk te recycleren afval een tweede leven te geven, bijvoorbeeld in toepassingen in bouwmaterialen. Te zorgen dat materialen geen afval worden en in de kringloop blijven dus. Minder nieuw, meer renew dus’, aldus Marc den Hartog, Managing Director Renewi Nederland.

Een circulaire economie vereist partnerschap, samenwerking en grote investeringen in innovatieve technologie. Meerdere spelers die samenwerken, kunnen vaststellen welke maatregelen nodig zijn om afvalverbranding en de lineaire economie te vervangen. Oplossingen zijn onder meer een grotere specialisatie in het sorteren en verwerken van afval en een steeds grotere ‘valorisatie’ van afval om betere materialen voor hergebruik te produceren.

De drie duurzaamheidspijlers van Renewi
De duurzaamheidsstrategie van Renewi is gebaseerd op drie pijlers: de circulaire economie mogelijk maken door verbranding en storten te vervangen door recycling, de eigen koolstofemissies verminderen en zorg dragen voor mensen. Wij zijn ambitieus in onze duurzaamheidsdoelstellingen en werken daartoe momenteel aan een stappenplan om de emissies in scope 1, 2 en 3 terug te dringen, zodat we ons tot CO2-neutraliteit kunnen verbinden. We breiden ons begrip van klimaatverandering ook uit tot andere zaken dan CO2 en zijn begonnen met het verbreden van onze duurzaamheidsdoelstellingen om dit in kaart te brengen.

Optimistische vooruitzichten
Renewi is optimistisch over de toekomst. Wij zijn ons bewust van de noodzakelijke stappen die moeten worden gezet en spelen een toonaangevende rol. We staan aan de basis van het behoud van grondstoffen en materialen: door verbranding en storten te vervangen door recycling, spelen we een actieve rol in het afremmen van de opwarming van de aarde. Door samen met klanten en partners koolstofarme secundaire materialen van hoge kwaliteit voor gebruik in de productie te ontwikkelen, helpt Renewi de dreiging van klimaatverandering aan te pakken om de gezondheid van onze planeet voor de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Kleine daden kunnen grote gevolgen hebben en samen kunnen we de wereld veranderen. Renewing Earth!

In het Duurzaamheidsrapport van Renewi leest u meer over de inzet van het bedrijf.