Afvalfonds Verpakkingen vanaf vandaag verder als Verpact

Het Afvalfonds Verpakkingen groeide in de afgelopen tien jaar uit tot méér dan een ‘fonds’. Het aantal wettelijke taken nam toe. Ook de maatschappij en ambitie veranderden waardoor het Afvalfonds zich meer en meer richt op het sluiten van de verpakkingsketen. Met als doel 100% circulair en fossielvrij verpakken in 2050, zonder zwerfafval en microplastics. Daar hoort een nieuwe naam bij: Verpact.

Als wettelijk verantwoordelijke in de verpakkingsketen anticipeert Verpact ook op nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving voor verpakkingen, zowel vanuit nationale als Europese overheid. Hierin worden hogere recyclingdoelen gesteld, die in de komende tijd elk jaar oplopen. Ook de verplichte percentages aan gerecycled materiaal in nieuwe producten en verpakkingen gaan omhoog. Daarnaast sturen we op preventie en hergebruik.

Het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, Nederland Schoon, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland bundelden met ingang van dit jaar hun krachten. Voorzitter van het bestuur Hester Klein Lankhorst: “Zo kunnen wij het beste invulling geven aan onze taak om de verpakkingsketen in de toekomst volledig circulair te maken, om daarmee schaarse grondstoffen voor Nederland te behouden. Met Verpact richten we de verpakkingsketen bovendien zo effectief, efficiënt en eenvoudig mogelijk in.”

Act, pact, Verpact
Met het doel voor 2050 sluit Verpact naadloos aan bij die van de Nederlandse overheid. Door de verpakkingsketen verder te sluiten, verminderen we de milieu-impact en de grondstofafhankelijkheid van onze economie. Om dit te bereiken is een krachtenbundeling op alle fronten nodig.

Hester Klein Lankhorst: “In de nieuwe naam zitten ‘act’ en ‘pact’. Dat is precies wat we met Verpact willen uitstralen: we dóen en we doen het sámen. Niet alleen met onze bevlogen collega’s van Verpact, zeker ook met meer dan 2.400 partners uit de verpakkingsketen, met name producenten en importeurs die product-verpakkingscombinaties op de markt brengen én de inzamelaars, sorteerders en recyclers van verpakkingsafval. Daar hebben we de hulp van overheid en consumenten hard bij nodig. Dit bevordert de werkgelegenheid en we kunnen grondstoffen behouden en waarde toevoegen. Dit draagt bij aan zowel een gezonde economie en arbeidsmarkt, als aan een schonere wereld. Bij Verpact werken we aan een wereld waarin verpakkingen geen afval worden, maar de grondstof van morgen.”

Taken en merken van Verpact
Tot de taken van Verpact behoren de organisatie en financiering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland. Ook het statiegeldsysteem, het bedrijfsmatige verpakkingsafval, hergebruik van verpakkingen en de bekostiging van verpakkingen in het zwerfafval en openbare afvalbakken, vallen onder de verantwoordelijkheid van Verpact. Deze zogeheten uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (UPV) is wettelijk vastgelegd. Ook de aanpak van zwerfafval en de adviesrol over duurzaam verpakken behoren tot het takenpakket. Hiervoor blijven de merken Supporter van Schoon en KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) intact. Voor het beheer van het statiegeldsysteem blijft Statiegeld Nederland als een aparte bestuurlijke identiteit bestaan.

Het bestuur van Verpact bestaat uit Hester Klein Lankhorst (voorzitter van het bestuur), Jeroen Kluiters (directeur Financiën), Robert Seegers (directeur a.i. Strategie, Kennis & Innovatie) en Bianca Lambrechts (directeur Operations). De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkend bedrijfsleven.