Jaarverslag Circulus-Berkel

Meer activeringsplaatsen, meer herbruikbare grondstoffen
Het afgelopen jaar zijn opnieuw goede stappen gemaakt richting een afvalvrije samenleving. In de gehele regio nam het restafval en grofvuil met 4 procent af en de gescheiden herbruikbare grondstoffen met 4 procent toe. Dat blijkt uit het MVO-jaarverslag van Circulus-Berkel over 2014.

Het eerste verslag van het gefuseerde Circulus-Berkel kijkt terug op een succesvol jaar. In 2014 is een flinke prestatie geleverd in het socialer, milieuvriendelijker en efficiënter beheren van de leefomgeving. Er waren in 2014 weer meer activeringsplaatsen om mensen de weg te wijzen naar een volwaardige werkplek. Daarvan is de helft doorgestroomd naar een vervolgtraject of baan. Ook zijn weer meer grondstoffen behouden, waarmee de trend van de afgelopen jaren onverminderd is voortgezet.

Een mijlpaal is dat de reductiedoelstelling voor 2015 van 150 kilo restafval per inwoner al in 2014 is gepasseerd. Samen met de gemeenten heeft Circulus-Berkel tien jaar geleden een stip op de horizon gezet: in 2015 maximaal 150 kilo restafval per inwoner en 10 kilo in 2030. Toen leken beide doelstellingen ambitieus. Nu is de doelstelling al overschreden: in 2014 leverden de inwoners gemiddeld nog maar 149 kilo in. Er zijn er al weer nieuwe ontwikkelingen in gang gezet die het restafval verder zullen doen reduceren. Het MVO-jaarverslag over 2014 van Circulus-Berkel geeft een goed beeld van hoe snel de ontwikkeling eigenlijk gaat.

De komende jaren gaat Circulus-Berkel door op de weg die vijf jaar geleden is ingeslagen. Centraal staat het verduurzamen van de samenleving. ‘Daaronder verstaan we niet alleen het milieu maar ook de leefbaarheid van de regio. Door deze taken te integreren, kan de bijdrage aan een leefbare regio veel groter zijn’, aldus Henk Knip in het voorwoord. Meer in:  www.circulusberkeljaarverslag.nl