Renewi trading update

Renewi kondigt haar handelsupdate aan voor de periode van 1 april 2019 tot 1 oktober 2019. Deze update wordt uitgebracht voorafgaand aan de halfjaarresultaten van de Groep voor de zes maanden die eindigen op 30 september 2019, en welke op 7 november 2019 zullen worden gepubliceerd.

De omzet is in lijn met de verwachtingen van de Raad. De commerciële divisie bleef profiteren van prijsstijgingen en synergieën die de kosteninflatie, lagere papierprijzen en een bescheiden vertraging van de volumes ruimschoots compenseren. De ongeplande stillegging van de AEB-verbrandingsoven in Amsterdam zal naar verwachting weinig impact hebben op de prestaties van de Groep. Renewi heeft buffercapaciteit kunnen creëren en heeft voor de rest van het jaar alternatieve verbrandings- en stortcapaciteit gecontracteerd. AEB is contractueel aansprakelijk voor de gemaakte kosten en men is bezig deze volledig te verhalen.

De divisie Gevaarlijk Afval heeft goede vooruitgang geboekt, zowel bij het testen van de bodemvoorraden als bij het opschalen van het nieuwe proces om bouwmaterialen uit grond te produceren. Bodemonderzoek is nu voltooid en heeft bevestigd dat de huidige voorraadproductie van ATM geen stoffen bevat op een niveau dat het gebruik ervan verhindert. Daarom bespreekt men met de toezichthouders hoe en wanneer de markt kan worden heropend. Klanttests van deze nieuwe bouwmaterialen hebben positieve feedback gegenereerd. Men verwacht de productcertificering tegen het einde van het lopende boekjaar. Nieuwe apparatuur die momenteel wordt geïnstalleerd, zal naar verwachting vanaf begin 2020 de capaciteit verhogen tot meer dan 600.000 ton bouwmaterialen per jaar, meer dan 50% van de potentiële productie van ATM.

De Monostreams en Municipal Divisies hebben gepresteerd in lijn met de verwachtingen van het bestuur. Het langetermijn-pps-contract met de raden van Derby en Derbyshire is beëindigd, zoals voorzien op 31 maart 2019. Er is nu een contract met Continuity Services rechtstreeks met de raden gesloten. Dit contract is een servicecontract en vereist geen injectie van enig kapitaal door Renewi.

De kasprestaties waren in lijn met de verwachtingen.

Balans
Zij hebben vooruitgang geboekt met eerder aangekondigde projecten om schulden en leverage te verminderen.

Op 17 juni is er een overeenkomst getekend om het Canadese gemeentebedrijf voor maximaal CAD 107,5 miljoen (ongeveer € 72 miljoen) te verkopen aan Convent Capital. De transactie is afgesloten op 30 september 2019 en de initiële CAD82m is ontvangen.

Op 5 juli voltooiden ze het abonnement op een groene Belgische retailobligatie van € 75 miljoen tegen een coupon van 3%. Dit voltooide de conversie om volledig groen te worden gefinancierd door de obligaties, de EU Private Placement (EUPP), termijnlening en doorlopende kredietfaciliteit. Deze obligatie verving een obligatie van € 100 miljoen die eind juli werd afgelost.

Op 16 september is er een overeenkomst getekend om de activiteiten van Reym Industrial Cleaning voor € 50 miljoen contant te verkopen aan REMONDIS Maintenance & Services. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de concurrentie en zal naar verwachting tegen november 2019 worden afgerond.

De opbrengsten van verkopen en de nieuwe groene retailobligatie, samen met de groene EUPP van € 25 miljoen die afgelopen december werd uitgegeven, zorgen ervoor dat de Groep aanzienlijke langetermijnruimte heeft voor haar financieringsfaciliteiten.

Vooruitzicht
De verwachtingen van de Raad voor het jaar eindigend op 31 maart 2020 blijven ongewijzigd met een voortdurende focus op contant geld en hefboomwerking naarmate de tijd verstrijkt. Alle divisies liggen op schema en er is het vertrouwen dat ze in 2020 de productie bij ATM kunnen verhogen.