Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal vermengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend.

(Foto: van/via Renewi)

Het streven van de drie betrokken partijen is om EPS voor 100 procent te recyclen en terug te brengen in het productie proces als secundaire grondstof. EPS is geëxpandeerd polystyreen en wordt in de volksmond ook wel piepschuim genoemd. De EPS isolatieplaten komen vrij bij sloop en renovaties van gebouwen. Door het verwerkingsproces te optimaliseren, is het mogelijk om fossiele grondstofbronnen te verminderen en bij te dragen aan circulair bouwen. De partijen doen dit vanuit hun missie en visie om te streven naar maximale duurzaamheid en circulariteit. Het totaal aan EPS in Nederland voorkomend uit sloopwerkzaamheden komt momenteel neer op ongeveer 6.500 ton per jaar en zal steeds in de toekomst verder toenemen. Een derde hiervan komt al nagenoeg schoon vrij en kan direct door PSLoop worden gerecycled. EPS met bitumen vormt echter een uitdaging en dankzij de samenwerking krijgt ook deze afgedankte materiaalstroom een tweede leven.

EPS wordt in de praktijk veelal toegepast op platte daken. Om de daken waterdicht en weersbestendig te maken worden de EPS en bitumen met elkaar verkleefd waardoor het vaak niet direct geschikt is voor recycling. “Om met PSLoop volume te kunnen maken, is recycling van dit materiaal dus zeer interessant”, zegt Alix Reichenecker, Circular Economy Manager bij PSLoop.

Scheiding op sorteerlijnen
Renewi, Kingspan Unidek en PSLoop zijn een pilot gestart om te onderzoeken hoe het materiaal geschikt gemaakt kan worden voor recycling. De eerste stap hierin is scheiding aan de bron: het op de bouwplaats al zo veel mogelijk scheiden van bitumen en EPS. Renewi heeft dit materiaal vervolgens op haar locatie in Nieuwegein verwerkt op de bestaande sorteerlijnen. Vervolgens heeft Fraunhofer IVV Institut een analyse uitgevoerd op de drie vrijgekomen fracties met het ook op directe inzetbaarheid in het proces van PSLoop. Hieruit bleek dat alvast een fractie voldoet aan de juiste specificaties.

Tweede test gestart
Omdat de andere twee fracties nog niet voldeden heeft Kingspan Unidek materiaal voor een tweede test aangeleverd bij Renewi. De verwachting is dat de fracties nog zuiverder kunnen worden met de verdere optimalisatie van de sorteerlijnen. Daarbij wordt er middels juiste instructies aan slopers inmiddels ook beter aan de bron gescheiden.

Op dit moment gaat het bij de pilots om de technische haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen om recycling van EPS mogelijk te maken. De economische haalbaarheid komt in een later stadium aan bod. Daarvoor wordt het proces momenteel zo efficiënt en economisch mogelijk ingericht.

Gedrevenheid
De betrokken bedrijven doen deze onderzoeken en pilots vanuit hun gedrevenheid om hun milieu-impact te verkleinen. “Als toonaangevend waste-to-product bedrijf focust Renewi zich op het verkrijgen van waarde uit afval, door innovatieve oplossingen te bieden, afvalstromen efficiënt in te zamelen, en deze te hergebruiken en recyclen tot nieuwe grondstoffen”, aldus Bert-Jan Westerik, Commercieel Directeur Nederland Renewi. Renewi is continu op zoek naar samenwerking met partijen die innovatieve, circulaire producten en diensten ontwikkelen. “Dit is hard nodig, want primaire grondstoffen worden schaarser. De samenwerking met Kingspan Unidek en PSLoop sluit hierop naadloos aan”.

Kingspan Unidek streeft ernaar om ‘Planet Passionate’ te zijn in alles wat het bedrijf doet. “We dagen onze industrie graag uit om te komen tot circulaire, innovatieve oplossingen die écht impact maken zegt Teun van Schadewijk, Business Developer bij Kingspan Unidek.

PolyStyreneLoop is een coöperatie met leden uit de hele EPS-waardeketen met het doel om EPS circulair te maken. “Samenwerking staat bij ons centraal”, aldus Jan Noordegraaf, Directeur PSLoop Coöperatief. “We zijn daarom trots om met Kingspan Unidek en Renewi innovatieve oplossingen te vinden om steeds meer waarde te creëren.”