Renewi, het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn trading update over het derde kwartaal tot en met 31 december 2022 bekend.

Otto de Bont, Chief Executive Officer, zei: “We liggen op koers om aan de verwachtingen* voor het gehele jaar te voldoen. We blijven onze strategische agenda uitvoeren en bouwen verder aan onze leidende positie als producent van secundaire materialen. In het derde kwartaal hebben we de bouw van onze geavanceerde sorteerinstallatie in Gent voltooid en hebben we belangrijke mijlpalen bereikt bij de bouw van onze installaties in Puurs en Acht.

Op de korte termijn moeten we het hoofd bieden aan zaken als inflatie, prijsstijgingen en volumedruk, maar we zijn voorzichtig optimistisch en onze verwachtingen voor de prestaties van de Groep over het gehele jaar blijven ongewijzigd.”

Operationele cijfers en kaspositie
Ook de operationele cijfers van de divisie Commercial Waste lagen in het derde kwartaal in lijn der verwachting. Volumes bleven laag in vergelijking met vorig jaar, maar stabiliseerde zich vergeleken met eerdere kwartalen. De kostenstijgingen worden grotendeels opgevangen door een sterk prijsbeheer in combinatie met kostenacties. De prijzen van secundaire grondstoffen zijn in het derde kwartaal gestabiliseerd, met hout dat op recordhoogtes wordt verhandeld en papier en plastic op aanzienlijk lagere niveaus vergeleken in voorgaande kwartalen, maar boven historische gemiddelden.

De resultaten van de divisie Mineralz & Water werden in het derde kwartaal ondersteund door de goede prestaties van de activiteiten aan de waterzijde, terwijl er geleidelijk vooruitgang werd geboekt bij de certificering en toekomstige afzetmogelijkheden voor grind, zand en vulstoffen.

Binnen de divisie Specialities bleven Coolrec en Maltha beter presteren en de activiteiten van Municipal in het Verenigd Koninkrijk waren stabiel. Coolrec heeft in het derde kwartaal aanzienlijk hogere volumes toegekend gekregen, welke de groei in zowel het volume als de omzet voor de komende jaren onderschrijft.

Ook in het derde kwartaal is goede vooruitgang geboekt met de investeringspijplijn, waarbij de sorteerinstallatie op de locatie in Gent in bedrijf werd genomen en de activiteiten in de vestigingen Puurs en Acht werden opgevoerd, welke goed op schema liggen.

De nettokernschuld per 31 december 2022 is gedaald tot € 372 mln. (september 2022: € 388 mln.), dankzij een gedisciplineerd beheer van het werkkapitaal.

Vooruitzichten
Hoewel we voor 2023 uitdagende macro-economische vooruitzichten verwachten, blijven we ons inzetten voor de uitvoering van onze groeiagenda, door te investeren in geavanceerde sorteer- en verwerkingscapaciteit om meer en hoogwaardigere secundaire materialen te kunnen produceren als ook om onze leidende positie op onze thuismarkten verder uit te bouwen.

Op de middellange termijn blijven wij op koers om de € 60 miljoen van de eerder geïdentificeerde waarde verhogende factoren te realiseren en blijven we profiteren van de bewezen veerkracht van de Groep.

Op langere termijn vertrouwen wij erop dat Renewi, nu de regelgeving de toenemende vraag naar gerecyclede materialen stimuleert, goed gepositioneerd is om te blijven groeien in zijn markten en om klanten op winstgevende wijze te bedienen naarmate de circulaire economie en de markt voor secundaire materialen zich verder ontwikkelen.

* De verwachtingen gaan uit van een onderliggende omzet van de Groep van €1,9 miljard, een EBITDA van €255 miljoen en een EBIT van €128 miljoen. Zie het gedeelte Analisten en berichtgeving op de Renewi website voor meer informatie.