PreZero opent vandaag een nieuw inzamelpunt in Heerenveen waar bedrijven uit Friesland hun e-waste gratis kunnen inleveren. PreZero zorgt vervolgens voor de sortering, ontmanteling en verwerking van dit elektronische bedrijfsafval. Zodat waardevolle grondstoffen en schaarse metalen kunnen worden behouden en ingezet voor de productie van nieuwe elektrische apparaten. Vanuit Heerenveen gaat het materiaal onder andere naar de sorteerinstallatie voor e-waste van PreZero in Midwolda. Deze installatie beschikt over een capaciteit voor de verwerking van 20.000 ton e-waste per jaar.

E-waste staat voor electronic waste en is een verzamelnaam voor defecte en verouderde elektrische en elektronische apparaten die worden afgedankt en weggegooid. Onder elektronisch bedrijfsafval valt alle apparatuur met een stekker of apparaten die werken op batterijen, variërend van computers, beeldschermen, kabels, telefoons en opladers tot koelkasten, printers en digiboards. Deze apparaten bevatten veel waardevolle grondstoffen en edele metalen, zoals goud, koper, nikkel, kobalt, palladium en/of indium. Door e-waste gescheiden in te zamelen, en de verschillende grondstoffen en metalen vervolgens te sorteren kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Met de opening van het inzamelpunt in Heerenveen biedt PreZero een duurzame oplossing voor de inzameling, demontage, sortering en het hergebruik van grondstoffen en schaarse metalen uit e-waste.

E-waste is snelst groeiende afvalstroom in Europa
In maart 2020 presenteerde de Europese Commissie een EU-Actieplan voor de circulaire economie, waarin de vermindering van e-waste is aangemerkt als één van de topprioriteiten. “E-waste is de snelst groeiende afvalstroom in de Europese Unie, met name door de sterke groei aan zonnepanelen. In 1995 bedroeg de hoeveelheid elektrisch en elektronisch afval (AEEA) nog 161 miljoen kg, waar dit in 2022 al gestegen was naar 373 miljoen kg. Dit komt neer op 21 kg vrijgekomen afval per inwoner. Minder dan 42 procent hiervan wordt gerecycled”, vertelt Dennis van Klinken, rayonmanager bij PreZero. “Het wordt steeds belangrijker om deze afvalstroom op de juiste manier in te zamelen en te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Of tot grondstof waarmee we defecte apparaten weer kunnen repareren. Met dit extra inzamelpunt willen we voorkomen dat e-waste in andere afvalstromen of in de verbrandingsoven belandt. En op onze locatie in Midwolda kunnen we de apparaten op een juiste manier sorteren en demonteren.”

Met de nieuwe inzamellocatie wil PreZero een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om jaarlijks zoveel mogelijk e-waste – minstens 65 procent van alle afgedankte elektronische apparaten in Nederland – in te zamelen en recyclen. Particulieren kunnen hun e-waste overal in Nederland al afgeven bij lokale milieustraten. Met de opening van het inzamelpunt in Heerenveen wil PreZero bedrijven, overheden en instellingen in Friesland deze mogelijkheid ook bieden. “Veel organisaties weten niet wat zij met deze afvalstroom aan moeten en slaan dit daarom in hun magazijnen op. Bij onze nieuwe locatie kunnen zij al hun elektrische afval kwijt – gratis, veilig én conform alle wet- en regelgeving – of desgewenst laten ophalen. Vervolgens zorgen wij dat alle apparatuur zorgvuldig wordt gecontroleerd. Het inleveren van e-waste kan bedrijven mogelijk geld opleveren; hiervoor kunnen zij bij PreZero een waardebepaling opvragen.”

Voor de milieuvriendelijke verwerking van e-waste zorgt PreZero ervoor dat de ingezamelde materialen vanuit Heerenveen enkel naar Weelabex-gecertificeerde locaties gaan voor verdere sortering en verwerking, zoals de PreZero locatie in Midwolda. WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) biedt uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste.