Boris van der Ham nieuwe voorzitter Vereniging Afvalbedrijven

Het bestuur heeft Boris van der Ham gekozen als nieuwe voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Van der Ham treedt op 1 april 2016 aan als voorzitter. De VA neemt op dat moment afscheid van voorzitter Pieter Hofstra, die deze functie sinds november 2006 vervult. De officiële benoeming van de nieuwe voorzitter vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering in maart 2016.

Boris van der Ham (1973) was tussen 2002 tot 2012 Tweede Kamerlid voor D66. In zijn tien jaar als Kamerlid is hij woordvoerder geweest van vele onderwerpen, zoals onderwijs en cultuur, milieu, economische zaken en Europa. Hij was ook voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Naast het komende voorzitterschap van de Vereniging Afvalbedrijven, bekleedt hij een aantal bestuursfuncties, waaronder voorzitter van het Humanistisch Verbond, het NICAM en Werelderfgoed Nederland. Van der Ham is tevens schrijver en ondernemer.

“We zochten een jonge, bevlogen persoon met politieke en bestuurlijke bagage. Zijn affiniteit met milieuzaken en ervaring in het politieke midden maakten Van der Ham voor ons de ideale kandidaat”, aldus directeur Dick Hoogendoorn. Van der Ham: “De Nederlandse afvalsector is technologisch toonaangevend. Daar mogen we trots op zijn. Nederland kan in de wereld een grote bijdrage leveren aan het hergebruik van grondstoffen en het opwekken van duurzame energie uit afval.”

Pieter Hofstra (1946) treedt na bijna tien jaar terug als voorzitter van de VA. Onder zijn leiding heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een sterke organisatie die een gezamenlijk en krachtig geluid laat horen in Den Haag en Brussel. Met zijn bindende kracht heeft hij de organisatie tot een eenheid weten te brengen. Hoogendoorn: “Zijn goede contacten in Den Haag hebben ervoor gezorgd dat deuren voor ons opengingen en we als betrouwbare partner en serieuze gesprekspartner welkom zijn.”

Hofstra heeft zich de afgelopen tien jaar ingespannen om de sector als geheel goed op de kaart te zetten. Zo heeft hij met de overheid het convenant Meer en Betere Recycling gesloten, en Green Deals voor duurzaam stortbeheer en vrije toepassing van bodemassen uit afvalverbrandingsprocessen. Recent nog heeft hij met de chemische industrie de samenwerkingsovereenkomst Veiligheid Voorop ondertekend om veilig werken in de sector naar een nog hoger niveau te brengen. Gedurende het voorzitterschap van Hofstra is de VA in omvang gegroeid. De afgelopen periode hebben met name recyclingbedrijven zich aangesloten.