Omrin, HVC en AEB willen een eigen kunststofsorteerinstallatie

Omrin, HVC en AEB hebben het voornemen om samen een installatie te realiseren voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval. De drie publieke organisaties willen hun gemeentelijke aandeelhouders, klanten en leden bedienen met een installatie om de groeiende hoeveelheid apart ingezameld kunststof verpakkingsafval uit na- en bronscheiding optimaal te sorteren en geschikt te maken voor hergebruik. De sorteerinstallatie gaat verschillende kunststofstromen scheiden in monodeelstromen met een hoge zuiveringsgraad voor de kunststofrecyclingindustrie. Na het voltooien van de interne goedkeuringsprocedures van de betrokken partijen, kan met de bouw worden gestart. De installatie kan dan eind volgend jaar in bedrijf zijn.

Volgens prognoses zal de hoeveelheid te sorteren kunststof verpakkingsafval de komende jaren sterk toenemen. Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners waardevolle herbruikbare materialen in het afval te scheiden. De scheiding van kunststof verpakkingsafval van huishoudens is erg succesvol. Er komen steeds meer nieuwe toepassingen om deze materialen uit gesorteerde stromen direct terug te nemen en in nieuwe producten in te zetten. Met het realiseren van de kunststofsorteerinstallatie (KSI) willen de initiatiefnemers hun gemeentelijke aandeelhouders, klanten en leden in staat stellen een versnelling te realiseren in de resultaten op het vlak van materiaalhergebruik.

Sturen op kwaliteit
Om in ons land tot een circulaire economie te komen, moet de recycling van kunststof aanzienlijk worden verbeterd – niet alleen in volume maar ook in kwaliteit. Van belang is dat er in de sortering van kunststof verpakkingsafval nadrukkelijk op de kwaliteit kan worden gestuurd, die de afzetmarkt nodig heeft. Met de KSI nemen de initiatiefnemers deze sturing in eigen hand. De toename van gerecyclede mono-kunststofstromen met een hoge zuiveringsgraad zal de kosten van de kunststofketen verlagen en innovaties verder aanslingeren.

Regie gemeenten
De Nederlandse gemeenten staan als ‘ketenregisseur’ aan de lat voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Dat is zo afgesproken met de rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Sinds januari 2015 voeren de gemeenten de regie over kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Ze mogen de door hen gesorteerde kunststofstromen zelf vermarkten. Over de gerealiseerde monodeelstromen volgens zogeheten DKR-kwaliteit wordt door het Afvalfonds een vergoeding uitgekeerd. AEB, HVC en Omrin behartigen de belangen van hun gemeentelijke aandeelhouders, klanten en leden, om deze rol van ketenregisseur zo goed mogelijk vorm te geven. De bouw van een eigen KSI levert daaraan een wezenlijke bijdrage.

Ons land kent op dit moment twee sorteerlijnen voor kunststof verpakkingsafval – in Rotterdam en Wijster – met een totale capaciteit van 150 kiloton. De overige tonnen Nederlands kunststof verpakkingsafval worden over de grens, in met name Duitsland, gesorteerd. De KSI gaat jaarlijks 65 kiloton kunststof verpakkingsafval sorteren. Met deze capaciteit bereiken de vier initiatiefnemers voldoende schaalgrootte. De krachtenbundeling in een gezamenlijke KSI stelt een optimaal sorteer- en hergebruiksresultaat in het vooruitzicht. De KSI wordt gebouwd op de recyclinglocatie van Omrin in Heerenveen, waar volop ruimte en ondersteunende faciliteiten, zoals een weegbrug, beschikbaar zijn. Voor de bouw van de installatie gaat dit najaar een Europese aanbesteding van start. Volgens planning wordt de KSI rond eind 2017 in gebruik genomen.