Home Tags Raamovereenkomst

Tag: Raamovereenkomst

Hieronder treft u berichten over het onderwerp raamovereenkomst

Aanbesteding: Levering PD- en textielzakken

Aanbestedende dienst: Gemeente Westerkwartier Omschrijving: Levering van circa 2.6 milj. stuks gerecyclede kunststof PD- en textielzakken per jaar. De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst....lees verder Bron:...

Aanbesteding: Leveren, plaatsen en onderhouden containers gemeente Hellevoetsluis

Rectificatie Aanbestedende dienst: Gemeente Hellevoetsluis Omschrijving: De gemeente Hellevoetsluis is voornemens een (raam)overeenkomst af te sluiten voor het leveren, plaatsen, vervangen en onderhouden van diverse afval inzamelcontainers (ondergrondse...

Aanbesteding: Transport en verwerking reststoffen

Aanbestedende dienst: Waterschap Rijn en IJssel Omschrijving: Middels deze openbare Europese aanbestedingsprocedure, beoogt Aanbestedende dienst om voor 'het transport en de verwerking van reststoffen' te komen tot het verstrekken...

Beelen wint aanbesteding en tekent raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief

Anderhalve week geleden tekende Floris Gloudemans, Commercieel Manager Beelen.nl, de raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief; een collectief afvalcontract met een selectie bedrijven van de...

Aanbesteding: Raamovereenkomst voor levering van diverse afval inzamelzakken

Aanbestedende dienst: Dar NV Omschrijving: Aanbesteed wordt een raamovereenkomst voor het leveren van Afvalzakken in het kader van Diftar (Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven); en Afvalzakken voor Plastic...

Pmd: er zit meer vervuiling in dan je op het eerst oog ziet!

Veel gemeenten in Nederland hebben de keuze gemaakt om het pmd aan te leveren onder het nieuwe regiemodel. De gemeenten die nog niet zijn...

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering afvalcontainers

Aanbestedende dienst: Gemeente Meierijstad Omschrijving: Raamovereenkomst voor de levering van afvalcontainers gedurende de periode van 2021 tot en met 2024. Het betreft de levering van naar verwachting ±2000...

Nieuwe PMD campagne eind juni van start

Achter de schermen is er door het Afvalfonds verpakkingen, Nedvang, NVRD, VNG en Milieu Centraal gewerkt aan een campagne die over de inzameling van...

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering inzamelzakken

Aanbestedende dienst: Dar NV Omschrijving: Aanbesteed wordt een raamovereenkomst voor het leveren van Afvalzakken in het kader van Diftar (Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven); en Afvalzakken voor Plastic...

Aanbesteding: Leveren Afvalverdichtingswalsen aan Midwaste leden 2020-2024

Aanbestedende dienst: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA Omschrijving: Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor de levering van afvalverdichtingswalsen aan Midwaste leden 2020-2024 ten behoeve van Gemeenschappelijke...

Transport en verwerking van NS afval naar grondstoffen – NS Groep N.V.

Aanbestedende instantie: NS Groep N.V. Omschrijving: NS is voornemens één raamovereenkomst per Perceel (2 Percelen) met één leverancier voor de levering van de volgende Diensten: (a) inzamelingsmiddelen...

Aanbesteding: Afvalverwerking ROC Mondriaan

Aanbestedende dienst: Stichting ROC Mondriaan Omschrijving: ROC Mondriaan is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier voor de dienstverlening op het gebied van afvalverzameling en afvalverwerking....

Aanbesteding: Verwerking van rookgasreinigingsresiduen uit afvalverbanding

Aanbestedende dienst: Twence BV Omschrijving: Door de aanbesteding wordt beoogd te komen tot 4 raamovereenkomst met 4 marktpartijen aangaande de verwerking van rookgasreinigingsresiduen van de Afval...

Aanbesteding: Levering inzamelvoertuig met zijbelading

Aanbestedende dienst: Gemeente Purmerend Omschrijving: Het betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opbouwleverancier voor het leveren van zes zijladers inclusief garantie. De gemeente is...

Aanbesteding: Inzamelen en verwerken Oud Papier en Karton (OPK)

Aanbestedende dienst: Twence B.V. Omschrijving: Het doel van de aanbestedende dienst is afsluiten van een raamovereenkomst voor het ophalen en verwerken van oud papier en karton (OPK)....

Aanbesteding: Levering van rolcontainers aan Midwaste leden

Aanbestedende dienst: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA Omschrijving: Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor de levering van:  Perceel 1: circa 460.000 stuks 2-wiel kunststof rolcontainers met...

Aanbesteding: Afvalinzameling- en verwerking

Aanbestedende dienst: Hoogheemraadschap van Rijnland Omschrijving: Het doel van de aanbesteding is om op een transparante en objectieve wijze te komen tot een Raamovereenkomst met een...

‘Aanscherping doelstellingen verduurzaming en recycling verpakkingen’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen scherpere doelstellingen voor het verpakkende bedrijfsleven als het gaat om zowel de...

Europees openbare aanbesteding voor het verwerken van hekkel- en grasafval

Aanbestedende dienst: Gemeente De Fryske Marren Omschrijving: Deze tender betreft de aanbesteding om te komen tot een raamovereenkomst voor het verwerken van hekkel- en grasafval voor de...

Aanbesteding: Ondergrondse perscontainers

Aanbestedende dienst: Gemeente 's-Hertogenbosch Omschrijving: De gemeente wenst een raamovereenkomst te sluiten voor levering, plaatsing, onderhoud, reparatie en reiniging van ondergrondse perscontainers. Zowel kunststof-perscontainers als restafval-perscontainers...

Afvalinzamelmiddelen t.b.v. DJI

Omschrijving: Een raamovereenkomst ten behoeve van de Dienst Justitiële inrichtingen voor het leveren van afvalinzamelmiddelen. Aanbestedende dienst: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat....lees verder Bron: Aanbestedingskalender...

Onduidelijkheid over regievoorstel Nedvang/Afvalfonds aan gemeenten

Afgelopen week ontvingen gemeenten een voorstel voor een nieuwe regievariant waarbij gemeenten alleen nog verantwoordelijk zijn voor de inzameling van PMD verpakkingsafval. Dit voorstel...

Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recycling van verpakkingsglas is 90%. Ondanks het feit dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher...

Volledig herzien UMP Vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van...

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen intentieovereenkomst

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen vandaag, dinsdag 10 januari, een intentieovereenkomst voor een lange termijn samenwerkingsverband. Met deze samenwerking willen AEB en het...

Kunststofindustrie vraagt om beprijzen alle tasjes

Vertegenwoordigers van de kunststofindustrie hebben in een petitie gevraagd het verbod op het gratis verstrekken van draagtassen uit te breiden naar álle tassen. Aanleiding...

Omrin, HVC en AEB willen een eigen kunststofsorteerinstallatie

Omrin, HVC en AEB hebben het voornemen om samen een installatie te realiseren voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval. De drie publieke organisaties willen...

Al 10 jaar Nederland van Afval naar Grondstof

Het nieuwe jaar van Nedvang begint traditiegetrouw met haar Nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar weer in Rotterdam op een unieke locatie, het Drijvend Paviljoen. Nedvangvoorzitter...

Onderzoek wijst uit: plastic tas is prima keuze

Draagtassen van plastic hebben de laagste milieu-impact. Dat blijkt uit het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’, waarvan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op...

Afvalfonds publiceert eenzijdige uitleg van overeenkomst met VNG en I&M

Op de website van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen is recent een standpunt gepubliceerd met een eenzijdige uitleg van de afspraken in de huidige Raamovereenkomst...

Ander nieuws