Nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton van PRN stimuleert circulaire economie

‘Circa 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Daarmee zijn we koploper papierrecycling! Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier. Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt*. Daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt’, zegt PRN-voorzitter Ed Nijpels in een reactie op de presentatie van de Scheidingswijzer Papier en Karton.

De Scheidingswijzer helpt burgers bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen. De Scheidingswijzer is in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geactualiseerd en fris vorm gegeven. De Scheidingswijzer wil burgers stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oudpapier. Met zo’n stroom is optimaal hergebruik van oudpapier mogelijk en kan de papierkringloop worden gesloten. Zo realiseren we een circulaire economie in Nederland.

Ed Nijpels: ‘Papierrecycling is niet alleen duurzaam, het is ook economisch van groot belang. Nederlandse papierfabrieken zijn voor hun productie afhankelijk van voldoende aanvoer van schoon en droog oudpapier.’

Belangrijkste boodschap van de Scheidingwijzer Papier en Karton is: alleen schoon en droog papier en karton mag bij het oudpapier. Dat betekent dat het oudpapier grotendeels vrij moet zijn van productresten zoals voedsel, vloeistoffen, andere materialen dan papier. Het recyclingproces wordt overigens niet verstoord door kleine materiaalonderdelen als kunststof tape of vensters. Dat geldt eveneens voor voedselverpakkingen met een paar kleine vlekken of kruimels. Ook dat papier en karton mag bij het oudpapier.

Voorbeelden van wat wel en juist niet bij het oudpapier mag staan expliciet afgebeeld op de Scheidingswijzer. Een meer uitgebreide lijst en gedetailleerde informatie is te vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl en www.prn.nl.

* Productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton 2021
In opdracht van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) heeft De AfvalSpiegel in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat onder meer uit kunststoffen, vocht, vet, drankenkartons, geplastificeerd papier en/of pizzadozen met etensresten. Het onderzoek over 2019-2020 wijst een gemiddeld percentage productvreemde vervuiling uit van 2,52%. In 2017-2018 bedroeg de vervuiling 2,10%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,42%. De toegenomen vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Download het onderzoek Productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton 2021.