De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven hebben het Manifest tegen agressie en geweld ondertekend. Afvalophalers zijn net als medewerkers van hulpdiensten, journalisten, zorgpersoneel, advocaten en politici regelmatig het slachtoffer van verbaal en fysiek geweld. Intern onderzoek wijst uit dat er een toename te zien is van het aantal incidenten met verbaal en fysiek geweld.

Het manifest is een initiatief van de D66-Kamerleden Hanneke van der Werf en Joost Sneller en is ondertekend door brancheorganisaties, vakbonden en politieke partijen. ‘Onze collega’s op straat zijn steeds vaker mikpunt van agressie, zegt Kitty Beckers, directeur van afvalspecialist Van Kaathoven, ‘denk hierbij aan verbale verwensingen en soms zelfs fysiek geweld.’ Ook voor Angeline Kierkels, directeur van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden en bestuurslid van de NVRD, is de maat vol: ‘Onze vakmensen werken aan een schone en veilige omgeving. Laat hen gewoon hun werk doen en blijf met je handen van onze mensen af.’

Oproep aan samenleving en regering
De Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD sluiten zich aan bij de oproep aan samenleving en regering. Aan de samenleving: spreek je uit. Laat niet normaal worden wat niet normaal is. Het is hoognodig dat de stille meerderheid zich luid laat horen en zegt: tot hier en niet verder. En aan de regering: richt een samenwerkingsverband in waar werknemers én werkgevers terecht kunnen voor advies, hulp bij aangiften en weerbaarheidstrainingen, voor alle beroepen met een publieke taak die onder druk staan. Zorg dat de politie en het Openbaar Ministerie hier actief onderdeel van uitmaken.

Manifest tegen agressie en geweld
Het manifest is ondertekend door: o.a. Nederlandse Politiebond (NPB), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), Nederlandse BOA Bond, Nederlandse orde van advocaten (NOvA), Algemene Onderwijsbond (AOB), Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Link naar: Manifest Agressie en Geweld