NNRD gaat ondanks afgebrande loods in Drachten ‘gewoon’ bedrijfsafval inzamelen

Om het risico op brand klein te houden, bewaarde de Noord-Nederlandse Reinigingsdienst (NNRD) altijd zo weinig mogelijk afval in de afgebrande loods in Drachten.

Want hoe meer afval, hoe groter de kans dat het op een dag mis zou gaan. ,,We weten dat mensen bijvoorbeeld batterijen vaak niet scheiden en bij het gewone afval gooien”, zegt NNRD-directeur Foky van der Veen. ,,Batterijen zijn brandgevaarlijk. Daarom brengen we al het afval altijd zo snel mogelijk naar de verwerker.”

Bron: Leeuwarder Courant….lees het artikel


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.