Vereniging Afvalbedrijven steunt EuRIC met oprichting recyclingtak voor bouw en sloop

De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC lanceerde op 5 mei de recyclingtak Bouw en sloop. De Vereniging Afvalbedrijven is lid van EuRIC en steunt het initiatief om de recycling van bouw- en sloopafval te intensiveren. In Europa wordt jaarlijks ongeveer 375 miljoen ton bouw- en sloopafval geproduceerd. Het doel is dat in 2023 in Europa 90% van dit afval wordt gerecycled.

De recyclingactiviteiten van EuRIC bestonden tot voor kort uit zes takken; ferrometalen, non- ferrometalen, kunststoffen, papier, textiel en banden. De nieuw opgerichte zevende tak is voor bouw- en sloopafval. Materiaalstromen afkomstig van sloop- en renovatiewerkzaamheden zijn nu nog onvoldoende geschikt voor hergebruik of gesloten kringlooprecycling. Dit belemmert de volledige uitvoering van de doelstellingen van de circulaire economie. De inzet is om via de nieuwe recyclingtak van EuRiC hier naartoe te werken.

Bouw is een belangrijke werkgever
De bouwsector in de Europese Unie is goed voor 10% van de totale toegevoegde waarde in de economie. De sector biedt werk aan ongeveer 25 miljoen mensen en vertegenwoordigt zo’n 5 miljoen bedrijven. De bouw is verantwoordelijk voor 30% van het afval en veroorzaakt een aanzienlijke koolstofvoetafdruk per jaar. De bouwsector is voor de Europese afvalverwerkers en recyclers cruciaal voor het bereiken van de EU-doelstelling voor klimaatneutraliteit en voor het efficiënter inzetten van grondstoffen uit bouwmaterialen. Duurzamer gebruik van bouwmaterialen is zonder recycling niet mogelijk.

‘Met de oprichting van de recyclingtak voor bouw- en sloop worden de belangen van Europese recyclers vertegenwoordigt’, zegt Marc den Hartog, voorzitter van de afdeling Recycling bij de Vereniging Afvalbedrijven en Managing Director Commercial Waste bij Renewi, ‘Wij volgen de invoering van de Green Deal op de voet waarbij we een wezenlijke bijdrage leveren aan de circulaire economie in Nederland en Europa.’

De Europese Unie is maatgevend voor de product- en afvalwetgeving. EuRiC groeit met de oprichting van de bouw- en slooptak verder uit tot de Europese stem voor alle recyclingactiviteiten. De Vereniging Afvalbedrijven steunt deze ontwikkeling.