Opening nieuwe sociale vestiging Waste Vision in Groningen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een groot goed. We leven in een samenleving waarin het van belang is dat iedereen mee kan doen; Waste Vision staat hier voor de volle honderd procent achter. Deze overtuiging is dermate groot, dat sociaal ondernemen over de hele breedte van de organisatie wordt toegepast. Dit levert dusdanige successen op, dat Waste Vision – na het filiaal in Rotterdam – op 12 december in Groningen een tweede vestiging heeft geopend waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Opening Groningse vestiging
Enkele jaren geleden is in samenwerking met de Gemeente Groningen gezocht naar manieren om de binnen Waste Vision geïntegreerde wijze van sociaal ondernemen ook regionaal toe te kunnen passen. Om eveneens lokale individuen met een arbeidsbeperking een werkplek te bieden, is – naar het voorbeeld van het maatschappelijk verantwoorde Rotterdamse filiaal – begonnen met het optuigen van een Groningse vestiging van Waste Vision. De recente groei in activiteiten heeft ertoe geleid dat de laatste tijd ook de sociale impact in Groningen is vergroot. Steeds meer individuen uit de regio, die doorgaans moeilijk aan werk komen, wordt de kans geboden om op de arbeidsmarkt hun steentje bij te dragen.

Deze ontwikkelingen zijn niet onopgemerkt gebleven en om deze reden heeft Waste Vision – in de aanwezigheid van vele belangstellenden – op 12 december de vestiging in Groningen op feestelijke wijze ingewijd. De behaalde successen van het noordelijke filiaal zijn op deze dag gevierd; medewerkers, opdrachtgevers en andere betrokkenen waren getuige van het moment waarop de Groningse wethouder Carine Bloemhoff op ceremoniële wijze Waste Vision Groningen officieel opende. Onder het genot van een hapje en een drankje is vervolgens vooruitgekeken naar de toekomst waarin wordt ingezet op een verdere verwezenlijking van de (sociale) ambities.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waste Vision hecht veel waarde aan een inclusieve samenleving en ziet in sociaal ondernemen dan ook de toekomst. Ieder individu moet – ongeacht de achtergrond – de mogelijkheid krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Gelukkig hechten steeds meer organisaties waarde aan het invulling geven aan Social Return en om deze reden wordt de samenwerking gezocht met Waste Vision. Ook bij de nieuwe vestiging in Groningen kan de sociale wijze van ondernemen op veel enthousiasme rekenen. Zo werken verschillende omliggende gemeenten inmiddels samen om de positieve (maatschappelijke) effecten te vergroten. Het hoge sociale gehalte van Waste Vision kan uitstekend voorzien in de almaar groeiende behoefte aan maatschappelijk verantwoorde goederen en diensten. Het is dan ook niet voor niets dat elders in het land eveneens dergelijke samenwerkingsverbanden van de grond komen; Waste Vision is hierdoor in staat om bij te dragen aan het ontstaan van een eerlijke arbeidsmarkt waarop iedereen mee kan doen.