RAD sluit aan bij Statiegeldalliantie voor kleine flesjes en blikjes

Oproep aan Nederlandse regering om statiegeldsysteem uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen

De GR RAD Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. De RAD heeft als doel zorg te dragen voor de inzameling en verwerking van het afval (grondstoffen) afkomstig uit de bij haar aangesloten gemeenten. Dit zijn de gemeenten Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen. Daarnaast worden ook andere taken op het terrein van milieu en reiniging opgepakt, zoals handhaving, machinale straatreiniging, meldpunt bruine rat en activiteiten op het gebied van extra aanpak zwerfafval.

Hoewel de Hoeksche Waard een schoon gebied is, blijkt er nog steeds sprake te zijn van zwerfafval. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Initiatieven om het zwerfafval terug te dringen zijn kostbaar en kosten veel energie. Uit onderzoeken blijkt dat invoering van een statiegeld systeem op PET-flessen én blikjes zorgt voor een afname van 70-90% van hun aandeel in het zwerfafval.

In oktober 2017 nam Recycling Netwerk Benelux het initiatief voor de Statiegeldalliantie. Sinds die periode sluiten zich steeds meer Nederlandse en Belgische gemeenten en andere organisaties zich aan bij de Statiegeldalliantie en roepen ze de regeringen van Nederland en België op om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.

Het is aantoonbaar bewezen dat invoering van een statiegeldsysteem op kleine flesjes en blikjes een vermindering van het zwerfafval als gevolg heeft. Daarnaast gaat statiegeld uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld te laten kosten en zwerfafval wel. Bovendien wordt bij een goed statiegeld systeem een betere kwaliteit (homogene) grondstoffen ingezameld. Verder nemen de opruimkosten van het zwerfafval af.

De RAD Hoeksche Waard onderschrijft daarmee, namens de gemeenten Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen, de oproep van de Statiegeldalliantie aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.