Nieuwe naam BBF Holding: Waste Vision

Afvalinzamelmiddel specialist BBF Holding BV heet vanaf vandaag Waste Vision.
Samen met de vernieuwde uitstraling moet de nieuwe groepsnaam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van het bedrijf. De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming die tot doel heeft om gericht en duurzaam te innoveren en daarmee haar toegevoegde waarde te vergroten.

“Sinds de fusie opereerden wij nog onder de afzonderlijke namen, dan wel de tijdelijke naam BBF Holding. Met het oog op onze internationale ambitie, duidelijkheid in de markt en om de integratie verder te bespoedigen hebben wij besloten tot een nieuwe naam. Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor klanten beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft”, aldus CEO Arjen Wittekoek. “Het is dus belangrijk om onze ambities te communiceren, zeker omdat wij onze bedrijfsvisie nadrukkelijk hebben gerelateerd aan maatschappelijke thema’s en behoeften. Om verder te kunnen bouwen aan de merkwaarde, is voor een herkenbare naam en helder logo gekozen. Door de W en de V in het “oneindig”-teken terug te laten komen symboliseren wij vernieuwing en circulariteit. Onze slogan “smart solutions for circular communities” vat goed samen waarom en hoe we het doen”.

Foto: Roeland Sjoerd Hoefsloot

De organisatie besteedt op feestelijke wijze aandacht aan de nieuwe naam Waste Vision. Op 5 juni is op de Reinigings Demo Dagen in Soesterberg het nieuwe logo en huisstijl gepresenteerd. Bovendien werden op hetzelfde moment op alle vestigingen de collega’s middels een feestelijke onthulling bekend gemaakt met Waste Vision.

Over Waste Vision
Waste Vision is de nieuwe naam van de BBF Holding BV. Een holding bestaande uit de fusiepartners Beek Container Groep Nederland, Ferro-Fix Nederland, BroNij, Mic-O-Data en BWaste International. Waste Vision produceert, installeert en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers inclusief bijbehorende elektronische hard- en software. Daarnaast heeft de groep de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van software en elektronica zoals containertoegangssystemen, vulgraadmeters en dynamische inzamel-routeplanning. Met deze technologie kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op de kosten van afvalinzameling en draagt de onderneming bij aan een schonere leefomgeving.

Waste Vision heeft inmiddels meer dan 45.000 ondergrondse afvalcontainers voorzien van deze technologie en geldt daarmee als een toonaangevende speler in binnen- en buitenland.