Duurzame energie nóg duurzamer maken. Dat is het doel van de ultramoderne grootschalige installatie die Twence neerzet in Hengelo. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie van 14,3 miljoen euro, omdat het initiatief bijdraagt aan de nationale doelstelling om de CO2-uitstoot snel te verminderen én omdat het een voorbeeld is voor de rest van het land.

Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Jaarlijks produceert Twence 688 GWh warmte en 370 GWh elektriciteit. Dat is genoeg om 62.500 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en 135.800 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Wat voorheen als afval werd gezien, is nu dus een bron van energie. De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zal Twence straks afvangen. Dat maakt de duurzame energie nóg duurzamer.

Twence start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van de installatie, waarmee jaarlijks maar liefst 100.000 ton CO2 wordt afgevangen en hergebruikt. De CO2 kan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen. Of naar vloeibare CO2 voor het beter laten groeien van planten in kassen. Duurzame toepassingen dus.

Energie- en grondstoffentransitie
Onze samenleving staat aan de vooravond van een energie- en grondstoffentransitie. Energie zal bijna volledig duurzaam moeten worden opgewekt. Grondstoffen moeten spaarzaam worden gebruikt en zoveel mogelijk worden hergebruikt. Tijdens het klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn vergaande doelstellingen geformuleerd om de opwarming van de aarde te beperken. Deze zijn vervolgens vertaald naar nationale doelstellingen. Nederland heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot, ten opzichte van 1990, in 2030 met 49% te hebben verminderd en in 2050 met 95%. De afval- en energiesector, waartoe Twence behoort, heeft de verplichting vanuit het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot met jaarlijks 1,1 miljoen ton te reduceren. Met de 100.000 ton CO2 die de nieuwe installatie afvangt en hergebruikt, draagt Twence daar aan bij.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK
Het Ministerie van EZK heeft een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van 14,3 miljoen euro. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius: “De installatie waarin Twence investeert is innovatief en grootschalig. Dit zorgt de komende jaren voor een forse verlaging van de CO2 uitstoot. En Twence geeft hiermee een goed voorbeeld aan andere grote bedrijven in de industrie.”

Afvangen CO2 draagt bij aan terugbrengen CO2-uitstoot
Twence is in de regio één van de grootste uitstoters van CO2 en heeft derhalve een belangrijke rol in de reductie. Jaarlijks stoot Twence ongeveer 250.000 ton CO2 uit van fossiele oorsprong. Door deze CO2 via een nieuw te bouwen grootschalige installatie af te vangen en te hergebruiken, draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee ook aan de klimaatdoelstellingen.

Hoe wordt CO2 afgevangen?
Na verbranding van niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval in de afvalenergiecentrales ontstaan rookgassen. Deze worden gereinigd en ontdaan van CO2. De CO2 gaat dus niet door de schoorsteen naar buiten, maar wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld als natriumbicarbonaat (bakpoeder) of als vloeibare CO2 in de glastuinbouw.

Twence koploper in CO2 afvangen
Het afvangen van CO2 is niet nieuw voor Twence. In 2014 werd op het Twence-terrein in Hengelo de eerste installatie ter wereld geïntroduceerd die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat gebruikt Twence om de rookgassen in de meest moderne afvalenergiecentrale te reinigen.

In 2020 zette Twence een volgende stap met de bouw van een kleinschalige CO2-afvanginstallatie, die CO2 vloeibaar maakt voor toepassing voor plantengroei in de glastuinbouw. Door de toepassing van CO2 van Twence hoeven tuinders zelf geen CO2 te produceren uit aardgas.

Grootschalige CO2-afvang
“We hebben door onze kleinschalige CO2-afvanginstallatie, door intensieve samenwerking met kennisinstituten als TNO en universiteiten en door deelname in nationale en internationale onderzoeksprojecten als Horizon 2020(1), ACT-CCS(2) en MOOI(3) veel ervaring opgedaan. Nu zijn we toe aan de volgende stap: de bouw van de grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur bij Twence. “Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof. Met de installatie draagt Twence bij aan een CO2-neutrale omgeving.”

Planning
In het eerste kwartaal van 2022 gaat de eerste schop in de grond. De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.

1 HORIZON (Horizon 2020 | Horizon 2020 (europa.eu))
2 ACT (ACT (act-ccs.eu))
3 MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | RVO.nl | Rijksdienst)