Praxis beloond met Wecycle Gouden Bakkie Award

v.l.n.r. Maarten Ramp (Head of Quality & CRS Praxis), Raymond Onink (Adviseur Zakelijke Markt Wecycle), Frank Pruijn (Directeur verkoop Praxis) en Gied van Hoorn (Directeur LightRec)

Wecycle beloont Praxis met een Gouden Bakkie Award vanwege de omvangrijke inzameling van lampen en armaturen bij de renovatie van ruim 150 Praxis-vestigingen. Maar liefst 51.000 lampen en bijhorende armaturen werden hierbij ingeleverd voor recycling. Een lichtend voorbeeld van hoe winkels met oude verlichtingsapparatuur zouden moeten omgaan. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

“Als een van de grootste spelers qua winkelverkoopvloeroppervlak in de Nederlandse retailmarkt, vinden wij het uiteraard van belang om onze Praxis-winkels te verduurzamen. Alle ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige verlichting hebben wij nauwgezet gevolgd en daar hebben wij nu dit grote renovatieproject voor opgezet. Qua verlichting zijn onze winkels weer helemaal up-to-date en besparen wij tot wel 40% op energie,” zegt Frank Pruijn, directeur Verkoop van Praxis. Tijdens de renovatie werden ruim 800 metaalhalidelampen en meer dan 50.000 tl-buizen en de bijhorende armaturen vervangen door ledverlichting. De renovatie is in september afgerond.

Naast dit grote renovatieproject is Praxis ook al sinds 2015 partner van Wecycle voor het verantwoord inzamelen van onder andere lampen en armaturen. Frank Pruijn licht toe: “Door onze samenwerking met Wecycle leveren wij (spaar)lampen en kleine elektrische apparaten in en worden deze op een verantwoorde manier gerecycled. Het verzekert ons ervan dat bruikbare materialen worden hergebruikt en de rest duurzaam wordt afgevoerd. In ruim 150 Praxis-winkels staan Wecycle-inzamelmeubelen, zodat wij onze klanten ook de mogelijkheid bieden om te recyclen. We zijn natuurlijk vereerd met deze award.”

Over de Awards
Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert.

Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen.

Optimale recycling
Wecycle laat energiezuinige lampen voor 92 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, kleine apparaten voor 81 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.