Met online tool pakt rubber- en kunststofsector zwerfafval aan

NRK sluit aan bij mondiale Operation Clean Sweep

Met als motto ‘Iedere gram telt’ heeft de NRK de regelhulp Clean Sweep ontwikkeld. Deze online tool brengt in kaart waar rest- en zwerfafval kan ontstaan in de kunststof- en rubber verwerkende bedrijven en stelt concrete maatregelen voor om dit aan te pakken. Ieder lidbedrijf optimaliseert zo zijn bedrijfsvoering en beperkt rest- en zwerfafval binnen en buiten de poort. Dat is goed voor de eigen organisatie en draagt uiteindelijk bij aan minder afval in het milieu. De Clean Sweep regelhulp is gratis te gebruiken door NRK-leden.

Poster Clean SweepBij het gros van de rubber- en kunststofbedrijven is de massabalans bijna sluitend. Toch kent iedereen de voorbeelden van ongewenst afval: lekkende zakken, niet goed afgesloten silo’s, korrels op de vloer, open containers, maar ook persoonlijk afval, zoals een peuk of drinkbeker. Dat honderd procent in orde vaak (net) niet haalbaar is, komt omdat niet alleen techniek telt, maar ook de bedrijfscultuur en persoonlijk gedrag. De NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) nam dat als insteek voor de Clean Sweep regelhulp. Deze tool stelt de gebruiker concrete maatregelen voor om zwerfafval aan te pakken door aanpassing van gedrag, techniek en organisatie.

Praktische regelhulp met concrete maatregelen
De Clean Sweep regelhulp is praktisch van opzet. In een paar stappen vult de gebruiker informatie in over bedrijf, processen en technieken. Vervolgens worden bedrijfsspecifieke maatregelen voorgesteld om zwerf- en restafval aan te pakken. Die zijn te filteren op activiteit, milieuthema, verspilling of aandachtsgebied, inclusief toelichting. Met de export van acties naar het eigen Ondernemingsdossier, kan het bedrijf de bedrijfscultuur en gedrag op de werkvloer individueel aanpakken. De Clean Sweep regelhulp is voor NRK-leden gratis.

Online register stimuleert good housekeeping
Rond de online regelhulp is een campagne ontwikkeld om NRK-bedrijven te activeren oog te hebben voor al het afval dat tijdens het werk ongewenst ontstaat en daar samen wat aan te doen. De voorlichtingsactie voor NRK-bedrijven bestaat uit een poster, mailings, website en webinars. Tevens wordt een openbaar register op de website van de NRK geopend. Het register stimuleert good housekeeping. Leden kunnen zich er registreren. De NRK wordt tevens deelnemer van de mondiale actie Operation Clean Sweep. PlasticsEurope ontwikkelde voor producerende bedrijven in Europa de gelijknamige campagne. Beide organisaties trekken hierin samen op.