Landelijke Compostdag op zaterdag 25 maart

Gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land
Aanstaande zaterdag vindt voor de elfde keer de Landelijke Compostdag plaats. Geïnteresseerden kunnen gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen zijn initiatiefnemers van de Landelijke Compostdag. Hun leden organiseren de Landelijke Compostdag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten.

Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren en hopen zij hen te stimuleren om dat te blijven doen. Ook willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. In de huis-aan-huisbladen of op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerden kijken of er in de buurt compost wordt uitgedeeld. Op www.compostdag.nl is meer achtergrondinformatie over de actie te vinden.

Eigen groenafval retour voor een vruchtbare bodem
Composteerbedrijven verwerken het gescheiden ingezamelde bioafval tot compost. Gemengd met tuinaarde is dit een ideale bodemverbeteraar: het stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Dankzij nieuwe ontwikkelingen en moderne technieken neemt de positieve bijdrage aan het milieu verder toe. Veel bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst biogas uit het gft-afval voordat er compost van wordt gemaakt. Dit gas kan worden gebruikt voor elektriciteitsproductie of als groen gas voor de transportsector.