(Afbeelding van/via Stichting OPEN)

Uit recent onderzoek van Stichting OPEN blijkt dat het gemiddelde Nederlandse huishouden maar liefst 131 elektrische apparaten bezit, een opvallende stijging vergeleken met de 93 apparaten in 2012. Een stijging van maar liefst 40%.

Opmerkelijk is het feit dat van deze ruim 1 miljard apparaten bijna 20% ongebruikt in de kast liggen. Wat daarmee een enorme ‘bovengrondse goudmijn’ van waardevolle grondstoffen vertegenwoordigt die momenteel onbenut blijft. “De samenleving laat een enorme kans liggen om Nederland circulair te maken” zegt Stichting OPEN-voorzitter Steven van Eijck.

In Nederlandse huishoudens blijken bijna 614.272 stofzuigers ongebruikt te zijn en liggen er nog eens 306.062 defecte exemplaren. Hetzelfde geldt voor wasdrogers, waarvan er 310.418 ongebruikt en 46.550 kapot zijn.

“De cijfers laten zien dat er een enorme voorraad van elektrische apparaten in onze huizen ligt die niet gebruikt worden. Doodzonde natuurlijk! Mochten ze kapot zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden, dan ligt er een goudmijn aan grondstoffen onbenut.” zegt Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN. “Het is hoog tijd dat we onze visie op elektronica bijstellen en beter nadenken over hoe we met deze producten omgaan gedurende hun levenscyclus. Wat de waarde is die ze vertegenwoordigen.”

Door middel van dit onderzoek wil Stichting OPEN een grotere bewustwording stimuleren bij zowel consumenten als bedrijven. Het doel is om te laten zien dat er in ieder huishouden een enorm potentieel ligt in bruikbare apparaten en onbenutte grondstoffen. Een circulaire economie vraagt om een zorgvuldige en bewuste omgang met apparaten.

“Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat er bovengronds enorm veel grondstoffen in ons huis voor het oprapen liggen. Ons uiteindelijke doel is duidelijk: de noodzakelijke transitie naar een duurzame, circulaire economie” sluit Van Eijck af.