Grondstoffenbus Saver en gemeenten officieel in gebruik genomen

Foto: Robert van den Berge - 2016

Donderdag 4 februari namen de wethouders milieu van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht én de directie van regionale afvalinzamelaar Saver NV een nieuwe educatieve bus in gebruik, de ‘grondstoffenbus’ genaamd. Een en ander vond plaats op het terrein van Saver aan de Stepvelden 8. De opvallend, driedimensionaal bestickerde, grondstoffenbus is een nieuw middel dat ingezet gaat worden om voorlichting te geven op scholen in het Savergebied. Doel is het creëren van bewustwording bij kinderen en jongeren en ze op speelse wijze te doordringen van nut en noodzaak van afval scheiden.

Robert van den Berge - 2016
Openingshandeling grondstoffenbus Saver Foto: Robert van den Berge – 2016

De grondstoffenbus, een voormalige SRV-wagen en jongerenbus, zal niet alleen ingezet worden t.b.v. voorlichting over het scheiden van afval op scholen, maar ook tijdens evenementen als bijvoorbeeld het Roosendaals Treffen en Bergen op Zicht. De bus staat door zijn twee vorige levens niet alleen zelf symbool voor hergebruik en de circulaire economie, maar ook de bestickering en de voorlichting binnenin bevatten deze boodschap: afval is een grondstof voor weer nieuwe producten en dient daarom goed apart gehouden te worden. Deze boodschap sluit ook aan bij de communicatiecampagne die Saver en de vier gemeenten op dit moment voeren: ‘Van het één… komt het ander’, die ertoe dient inwoners bewust te maken van nut en noodzaak van afval scheiden. De bus kan tevens worden ingezet t.b.v. meer wijkgerichte voorlichting voor/door gemeenten, ook over andere zaken betreffende de openbare ruimte.

Evenementen
De eerste 2 evenementen waaraan de bus deel zal nemen, zijn de carnavalsoptochten in Roosendaal en Bergen op Zoom aankomend weekend. Daarna zal de gemeente Roosendaal de bus inzetten op 3 zaterdagen voorafgaand aan de proef omgekeerd inzamelen. Vervolgens zal de gemeente Bergen op Zoom er gebruik van maken bij de proef die zij zal starten met de inzameling van blikjes en PET flesjes bij verenigingen.

Bestickering
Om op te vallen en ook om de boodschap (hergebruik van grondstoffen) uit te dragen, is gekozen voor een opvallende bestickering in 3D, alsof er daadwerkelijk in de wagen gekeken kan worden. Op de achterkant is een inkijkje in een warenhuis van Stichting De Kringloper te zien: het ultieme hergebruik van producten. Aan de zijkant zijn de schappen van de voormalige SRV-wagen gevuld met verschillende soorten, gescheiden, afval. Daar waar vroeger de flesjes drinken en de verse groenten uitgestald lagen, zijn nu lege plastic flesjes en gft-afval te zien. Afval dat niet langer ‘afval’ mag heten, maar ‘grondstof’ genoemd moet worden voor nieuwe producten. De grondstoffen die zichtbaar zijn op de visual zijn textiel, papier, plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons, glas, GFT en elektronische apparatuur, de stromen die Saver inzamelt via mini-, boven- en ondergrondse containers.