Gom reduceert CO2-uitstoot afvalzakken met kwart

Op de foto van links naar rechts: Caspar Jacobs (Dimensio), Ben Holdrinet (Facilicom), Yvonne Schmits (Facilicom), Ad van Poppel (Gom), Marco Konter (Gom) en Erno Keizer (Dimensio).

Gom Schoonhouden, onderdeel van facilitair totaaldienstverlener Facilicom Services Group, is altijd op zoek naar milieubesparende alternatieven. Het schoonmaakbedrijf heeft dan ook een manier gevonden om de CO2 uitstoot van zijn afvalzakken met ruim een kwart te reduceren. Dit is gemeten ten opzichte van de voorheen gehanteerde en in de markt gebruikelijke zakken. Deze maatregel past in de groene ambitie; het bedrijfsbrede programma van Gom om de negatieve milieu-impact van de eigen dienstverlening continu te reduceren.

Ad van Poppel, directeur kwaliteit bij Gom, vertelt dat aan dit initiatief een uitgebreid proces vooraf ging: ‘Natuurlijk ga je bij deze beslissing niet over één nacht ijs. We hebben vanuit ons projectteam diverse leveranciers gesproken en hebben referentiebezoeken bij hen afgelegd. De betrokkenheid was enorm, onze leveranciers kwamen met talloze goede ideeën en initiatieven. Voor ons is het goed om te zien dat zij, net als Gom met de groene ambitie, continu op zoek zijn naar verbeteringen op milieugebied. In het totale plaatje bleek onze huidige leverancier Dimensio de partij met de grootste toegevoegde waarde voor onze klanten. Hierbij hielden we ook vast aan het uitgangspunt van onze groene ambitie: het initiatief moet milieubesparend zijn zonder dat het onze klanten geld kost. En milieusparend is het zeker: de CO2 reductie is gelijk aan één miljoen kilometer minder rijden met een dieselmotor.

CO2 uitstoot in 2020 volledig compenseren
Caspar Jacobs, oprichter van Dimensio, vertelt: ‘Het is goed om te zien dat alle inspanningen die wij op milieugebied verrichten door Gom op waarde worden geschat. Zo zijn wij bijvoorbeeld als enige zakkenleverancier gecertificeerd met MVO-Trede 4. Wij zullen dan ook doorlopend bezig blijven om ons op dit vlak te blijven ontwikkelen. Wij besteden onder andere veel aandacht aan CO2 reductie op het pakket zakken en transport van en naar Dimensio. Daarnaast hebben wij hebben onszelf het ambitieuze doel gesteld om in 2020 de CO2 uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in Almere volledig te compenseren. We zijn blij met de reeds gerealiseerde reductie van uitstoot en blijven graag in de toekomst met Gom werken aan duurzame innovaties. Naast deze reductie zijn wij er trots op dat wij ons leverancier van Gom mogen noemen.’

Het milieu ontzien
‘We nemen voor de overgang nog de maand maart de tijd’, zegt Van Poppel ‘want de “oude zakken” zijn immers al geproduceerd, en groen handelen is ook goed gebruik maken van wat je al hebt. Rond eind maart kennen we echter alleen nog de milieusparende zakken. Onze klanten zien dit ook: onze nieuwe zakken zijn transparant, melkwit, want door het achterwege laten van aanvullende kleurstoffen ontzien we het milieu nog eens extra.’