Renewi wint contract gemeente Cranendonck

Foto: mr. M.M.D (Marga) Vermue, burgemeester van Cranendonck en Peter Dilnot, CEO van Renewi

Renewi heeft het vijfjarige afvalinzamelcontract van de gemeente Cranendonck gewonnen.

De afvalinzamelaar en recycler is per direct verantwoordelijk voor de inzameling van alle gft- en restafval, kunststoffen, incontinentiemateriaal en flessenglas, inclusief de exploitatie van de milieustraat. Met het contract verwerkt Renewi het afval van bijna 21.000 inwoners, verdeeld over ruim 8.000 huishoudens.

Renewi werkt de komende vijf jaar met de gemeente samen in het verder vergroten van het afvalscheidingspercentage waarmee nog meer gebruikte materialen een tweede leven krijgen. Voor het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen stelt de gemeente Cranendonck, in samenwerking met Renewi, een afvalbeleidsplan op, gericht op een toenemende scheiding van secundaire grondstoffen aan de bron. Om de burgers uit de gemeente extra te motiveren en ondersteunen in het scheiden van afval zet Renewi ook een uitgebreide communicatiecampagne in met daarin onder andere een nieuwe website en afvalapp. Burgemeester mevrouw mr. M.M.D (Marga) Vermue – Vermue zei:

“In 2015 had Cranendonck gemiddeld 97 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner, ver onder het landelijke gemiddelde van 202 kilogram, waarbij het scheidingspercentage ongeveer 81% bedroeg. Als gemeente Cranendonck willen we de inzameling en scheiding van huishoudelijk afval nog verder verbeteren en streven we binnen dit contract naar 50 kilogram restafval per persoon per jaar in 2022. Met Renewi hebben we een partner gevonden die ons het beste kan ondersteunen in het realiseren van deze en andere duurzaamheidsdoelstellingen. Wij kijken dan ook uit naar de samenwerking met Renewi”.

Otto de Bont, Managing Director, Renewi Commercial Waste Netherlands:

“Wij zijn erg verheugd met het gewonnen vijfjarige contract van de gemeente Cranendonck. Hiermee krijgen we de unieke kans om Cranendonck te helpen bij het ontwikkelen van haar afvalbeleid, waarmee we onze diepgaande kennis en expertise van afval kunnen gebruiken waarvan duizenden huishoudens gaan profiteren. Dit omvat het optimaliseren van de inzamelprocedure, het voorlichten van de inwoners en het verminderen van het restafval. De contractwinst is ook volledig in lijn met onze strategie om het totale recycling- en hergebruikpercentage van de afvalstromen van onze klanten verder te verbeteren.”

Renewi werkt op dit moment dagelijks samen met vele Nederlandse gemeenten waar het voor bijna 1 miljoen huishoudens het huishoudelijk afval inzamelt en verwerkt.