Ger de Jong stopt 1 januari 2016 bij Meerlanden

Na twintig jaar stopt Ger de Jong bij Meerlanden. In die periode is het bedrijf gegroeid naar een toonaangevende positie in de sector op het gebied van economisch presteren, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Meerlanden is een voor gemeenten opererende uitvoeringsorganisatie geworden, die met hen de sociale- en duurzaamheidsagenda invult. Ook de circa 4.000 particuliere bedrijven onderkennen het belang van een duurzame, service gerichte onderneming.

Ger de Jong over zijn besluit: “Meerlanden zit in de lange termijn ontwikkeling van afval naar grondstof en naar de opbouw van een duurzame buitenruimte. De voltooiing van die projecten zal ik sowieso niet als verantwoordelijke meemaken. Het bedrijf is gediend bij een directie die wel de volledige ontwikkelperiode kan dragen. Daarom is het tijd voor een nieuwe eindverantwoordelijke, voor nieuwe plannen en nieuw elan voor de verdere groei van het bedrijf.”

De Raad van Commissarissen buigt zich, in overleg met aandeelhouders, over de opvolging.