‘Blog Care4Circulair logische vervolgstap in circulair ondernemen’

Hoe ziet de milieustraat van de toekomst er uit en wat zijn de uitdagingen? Het is een van de vragen die gemeenten bezighouden, weet Renate van Ommeren van Modulo Milieustraten. Ze begrijpt dat wel. ‘Er verandert veel: in 2020 moeten gemeenten de VANG-doelen hebben gehaald en voor 2050 streeft de overheid naar een circulaire economie.’ Reden waarom op de Modulo-burelen regelmatig de telefoon gaat. ‘We worden vaak gevraagd mee te denken. Inspelen op veranderingen is daarbij belangrijk. Hoe kun je nu een milieustraat ontwerpen die altijd aan een nieuwe situatie kan worden aangepast? Dat vraagt om een toekomstbestendig ontwerp, daarvoor hebben we alle kennis in huis. En dan van de milieustraat in de meest brede zin van het woord. Die kennis willen we ook delen. Reden waarom we zijn gestart met het blog Care4Circulair. Een logische vervolgstap in circulair ondernemen.’….lees verder