Dusseldorp handelt CO2-bewust volgens CO2-Prestatieladder systematiek

Nadat de audits in april al succesvol waren verlopen, is het bijbehorende certificaat vandaag (17 juli 2012) ook officieel uitgereikt aan Frank Dusseldorp (algemeen directeur Dusseldorp Groep B.V.). Daarmee is Dusseldorp Groep gecertificeerd conform trede 3 van de prestatieladder. Hiermee is een onafhankelijk keurmerk ontvangen dat aantoont dat Dusseldorp al sinds jaar en dag bezig is met het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen en dit procesmatig beheerst.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Frank Dusseldorp: ‘Op een schone en duurzame wijze ondernemen is iets dat ik vanzelfsprekend vind. Mijn vader heeft het bedrijf al zo opgebouwd en die lijn zet ik al ruim 30 jaar voort. Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder is nu bereikt, maar ons uiteindelijke doel is niveau 5, het hoogst haalbare niveau in deze systematiek . Wij zeggen niet voor niets ‘Groen denken is geel doen!’

Dusseldorp heeft in haar duurzaamheidsbeleid een aantal issues benoemd. De certificering is perfect in lijn met de issues ‘energie- en emissiereductie’ en ‘transparant zaken doen’. Voor meer informatie over de initiatieven van Dusseldorp op het gebied van duurzaam ondernemen kunt u kijken op Nadat de audits in april al succesvol waren verlopen, is het bijbehorende certificaat vandaag (17 juli 2012) ook officieel uitgereikt aan Frank Dusseldorp (algemeen directeur Dusseldorp Groep B.V.). Daarmee is Dusseldorp Groep gecertificeerd conform trede 3 van de prestatieladder. Hiermee is een onafhankelijk keurmerk ontvangen dat aantoont dat Dusseldorp al sinds jaar en dag bezig is met het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen en dit procesmatig beheerst.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Frank Dusseldorp: ‘Op een schone en duurzame wijze ondernemen is iets dat ik vanzelfsprekend vind. Mijn vader heeft het bedrijf al zo opgebouwd en die lijn zet ik al ruim 30 jaar voort. Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder is nu bereikt, maar ons uiteindelijke doel is niveau 5, het hoogst haalbare niveau in deze systematiek . Wij zeggen niet voor niets ‘Groen denken is geel doen!’

Dusseldorp heeft in haar duurzaamheidsbeleid een aantal issues benoemd. De certificering is perfect in lijn met de issues ‘energie- en emissiereductie’ en ‘transparant zaken doen’. Voor meer informatie over de initiatieven van Dusseldorp op het gebied van duurzaam ondernemen kunt u kijken op http://www.dusseldorp.nl/duurzaam-dusseldorp/